Kategoria: Gospodarka odpadami

Strona główna Gospodarka odpadami
Wpis
Pierwsza infolinia odpadowa już działa!

Pierwsza infolinia odpadowa już działa!

10 maja w Dniu Komunalnika została uruchomiona pierwsza infolinia, która w całości poświęcona jest zasadom poprawnego segregowania odpadów. Od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00 dzwoniąc pod numer 0-8000-33-44-5 każdy mieszkaniec Kielc może skorzystać z pomocy fachowców i rozwiać swoje wątpliwości odnośnie pozbycia się konkretnego przedmiotu wrzucając go do właściwego pojemnika na odpady. Idea stworzenia...

Wpis
PreZero podsumowuje debiut na polskim rynku

PreZero podsumowuje debiut na polskim rynku

Mija rok od kiedy marka PreZero zadebiutowała na polskim rynku. W tym czasie firma nie tylko sprawnie przeprowadziła skomplikowaną operację procesu rebrandingu w szesnastu lokalizacjach w całym kraju, ale też zainicjowała szeroko zakrojone działania proekologiczne i prospołeczne, zbieżne z nową filozofią. Teraz PreZero podsumowuje minione miesiące i zdradza kilka szczegółów dotyczących swoich planów na 2020...

Wpis
Wytwarzamy coraz więcej odpadów

Wytwarzamy coraz więcej odpadów

Według niedawno opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych, w 2018 r. w Polsce zostało wytworzonych 12 485,4 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowi wzrost o 4,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na jednego mieszkańca przypadło średnio 325 kg zebranych odpadów komunalnych, przy czym w miastach było to 382 kg, a na obszarach wiejskich – 239 kg....

Wpis
Coraz bliżej do pełnej funkcjonalności BDO

Coraz bliżej do pełnej funkcjonalności BDO

Od 1 stycznia 2020 r. ma w pełni funkcjonować Baza Danych o Odpadach (BDO), która wedle założeń pozwoli uszczelnić system gospodarki odpadami w Polsce. Wszyscy, którzy wytwarzają odpady, zajmują się ich transportem, przetwarzaniem czy utylizacją są zobowiązani do zarejestrowania się w BDO. Nie muszą tego robić mieszkańcy czy rolnicy dysponujący gospodarstwem o powierzchni użytkowej poniżej...

Wpis
NFOŚiGW zapewni środki na usuwanie porzuconych odpadów

NFOŚiGW zapewni środki na usuwanie porzuconych odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 300 mln zł na przedsięwzięcia polegające na usunięciu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych prowadzeniem szkodliwej działalności. Program jest kierowany do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związków. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w formie: dotacji (do...

Wpis
Dane GUS: wzrasta ilość zebranych odpadów komunalnych

Dane GUS: wzrasta ilość zebranych odpadów komunalnych

GUS opublikował dane dotyczące ochrony środowiska w 2018 r. W ub.r. zebranych zostało 12,5 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 4,3% w porównaniu z 2017 r.). Na jednego mieszkańca przypadało średnio 325 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 13 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano 10,4 mln ton odpadów,...

Wpis
Zadowalający poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych

Zadowalający poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych

W 2018 r. wprowadzono do obrotu ogółem 131,8 mln kg baterii i akumulatorów, w tym 13,3 mln kg baterii i akumulatorów przenośnych, 31,9 mln kg baterii i akumulatorów przemysłowych oraz 85,6 mln kg baterii i akumulatorów samochodowych – wynika z raportu opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ilości te są bardzo duże, ale cieszy fakt,...

Wpis
Rząd przyjął projekt nowej ustawy śmieciowej

Rząd przyjął projekt nowej ustawy śmieciowej

We wtorek 28 maja br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W opublikowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów...

Wpis
Koalicja 5 frakcji ma już rok!

Koalicja 5 frakcji ma już rok!

Choć od kilku lat w Polsce obowiązuje obowiązek segregacji odpadów do pięciu kolorowych pojemników, pytań jak właściwie sortować jest wciąż sporo. Odpowiedzi można znaleźć w małych piktogramach – znaku rozpoznawczym Koalicji 5 frakcji, która od roku działa na rzecz wsparcia selektywnej zbiórki odpadów poprzez system eko-oznakowań i edukuje ekologicznie. W rocznicę powołania Koalicji, jej członkowie...

Wpis
Efektywny recykling odpadów biodegradowalnych i mobilny PSZOK – nowe inwestycje w ZUOS Tczew

Efektywny recykling odpadów biodegradowalnych i mobilny PSZOK – nowe inwestycje w ZUOS Tczew

Obecnie w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie odpady zielone przekazywane do hali sortowni trafiają na tę samą linię technologiczną, która wykorzystywana jest do sortowania innych odpadów. Powoduje to, że podczas podawania odpadów zielonych do kompostowni nie jest możliwa praca linii sortowniczej, co wpływa na mniejszą wydajność zakładu. Aby przeciwdziałać tej sytuacji, podjęto decyzję o...