Zwycięzcy IV edycji konkursu „Produkt w obiegu”

Zwycięzcy IV edycji konkursu „Produkt w obiegu”

W gospodarce o obiegu zamkniętym produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w użyciu tak długo, jak to tylko możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nagrodziło produkty zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych.

W gospodarce o obiegu zamkniętym istotne jest to, aby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowce wtórne. Jednocześnie, podejście gospodarki o obiegu zamkniętym, realizowane np. w odniesieniu do projektowania produktów czy do procesów produkcyjnych ma na celu zwiększenie innowacyjności oraz podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

Konkurs Ministra Klimatu i Środowiska „Produkt w obiegu” powstał, aby nagradzać innowacyjne produkty zgodne właśnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego. Niezmiernie istotny jest fakt, że cieszy się on coraz większą popularnością, a przekrój zgłaszanych produktów jest bardzo różnorodny. Świadczy to o możliwości szerokiego wdrażania idei obiegu zamkniętego w wielu gałęziach gospodarki.

Pierwsze miejsce w czwartej edycji konkursu „Produkt w obiegu” zajął kosz BIN-e zgłoszony przez firmę Bine Sp. z o.o. Bin-e to inteligentny kosz, który całkowicie wyręcza użytkownika z segregacji śmieci. Urządzenie automatycznie rozpoznaje, sortuje i kompresuje odpady. Identyfikuje rodzaj odpadu za pomocą autorskiego systemu rozpoznawania i umieszcza go w odpowiednim pojemniku. Moduł kompresji zmniejsza objętość papieru oraz plastiku. Urządzenie zbiera dane na temat przetwarzanych przedmiotów i wysyła je do chmury. Bin-e umożliwia optymalizację operacji związanych z zarządzaniem odpadami oraz zapewnia zmniejszenie ich kosztów. Ponadto usprawnia proces recyklingu i dostarcza wysokiej jakości surowiec do ponownego przetworzenia. Produkt jest rozwiązaniem problemu segregacji odpadów w miejscach publicznych oraz przestrzeniach wspólnych np. biurowych.

Drugie miejsce w konkursie „Produkt w obiegu” zdobył Climate Garden zgłoszony przez Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska. Climate Garden to obiekt, który wpływa na łagodzenie zmian klimatu i adaptację do ich skutków, a także promuje działania w zakresie wykorzystania wody deszczowej oraz odpadów biodegradowalnych. Budowa ogrodu przyczynia się m.in. do: wykorzystania wody opadowej do nawadniania lokalnych terenów zielonych; wykorzystania odpadów biodegradowalnych w miejscu ich powstawania; ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym; zwiększenia powierzchni terenów zieleni w miastach (parków, zieleńców, ogrodów); rozwoju małej retencji; podniesienia świadomości społecznej w zakresie ponownego wykorzystania odpadów zielonych oraz wody opadowej a także zmian klimatu i sposobów na wzmocnienie odporności na jego negatywne skutki. Jury konkursu doceniło produkt ze względu na nowoczesną i ciekawą ideę społeczną, kierującą uwagę użytkownika na ekologię w skali mikro. Atutem produktu jest wieloaspektowość – projekt jest elementem małej retencji, ponieważ wiąże wilgoć w glebie i filtruje wody opadowe. Wykorzystuje bioodpady, które po naturalnym procesie rozkładu stają się nawozem.

Trzecie miejsce w konkursie „Produkt w obiegu” zdobyła Linia do wytwarzania płyt z RDF i innych odpadów zgłoszona przez Centrum Inżynierii Artur Kania. Surowcem, z którego można wytwarzać płyty są: odpady tekstylne, odpady z tworzyw sztucznych, włókno szklane, opakowania Tetra Pak, odpady drewnopochodne, guma, MDF, RDF/SRF oraz odpady wielomateriałowe. Produktem finalnym może być deska szalunkowa, deska tarasowa oraz kostka do palet. Niewłaściwa gospodarka odpadami przyczynia się do zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza i gleby, bezpośrednio wpływa na wiele ekosystemów i gatunków. Odpady to nie tylko problem dla środowiska, ale także straty gospodarcze. Linia do wytwarzania płyt z RDF i innych odpadów doceniona została przez jury konkursu ze względu na możliwość przetwarzania dużej ilości odpadów i szerokie spektrum wykorzystania odpadów.

Organizatorem Konkursu „Produkt w obiegu” jest Ministerstwo Klimatu. Konkurs sfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.