Prenumerata

Zamawiam roczną prenumeratę dwumiesięcznika Technika KOMUNALNA.

Cena rocznej prenumeraty to 64,80 zł brutto (w tym 8% VAT).

Koszt wysyłki wliczony jest w cenę prenumeraty.

Faktura zostanie wysłana w postaci dokumentu PDF na podany adres e-mail.

Najbliższe wydanie, które jest w trakcie przygotowywania, będzie pierwszym wysłanym egzemplarzem.

     
    Adres do wysyłki prenumeraty:

     

    Dane do faktury: