TANA – pół wieku innowacyjnych rozwiązań

W tym roku mija dokładnie pół wieku istnienia firmy TANA pochodzącej z Finlandii. Jej założyciel, wynalazca Matti Sinkkonen, zawsze podążał własną drogą w konstruowaniu maszyn. Taki kierunek rozwoju produktów jest utrzymany do dzisiaj, dzięki czemu firma nadal może szczycić się wieloma unikatowymi rozwiązaniami znajdującymi nabywców na całym świecie.

Każdy kompaktor TANA jest wyposażony w system telematyczny TANA ProTrack, który umożliwia zdalną kontrolę parametrów pracy oraz jej lokalizację za pomocą systemu GPS.

Flagowym produktem TANA są kompaktory. Pierwsza maszyna tego typu bazowała na zwykłym traktorze wyposażonym w gumowe koła. Matti Sinkkonen szybko zmodyfikował ten projekt, stosując z przodu i z tyłu pojedyncze bębny stalowe na całą szerokość maszyny. Nowatorska konstrukcja udoskonalona we współpracy z klientami została bardzo dobrze przyjęta przez rodzimą branżę gospodarowania odpadami. Jej wynalazca zdał sobie jednak sprawę, że Finlandia jest zbyt małym rynkiem, aby z sukcesem wspierać wydajną produkcję na dużą skalę. Dlatego już w 1971 r. firma wzięła udział w międzynarodowych targach w Hanowerze, otwierając się na jeszcze szersze grono potencjalnych klientów. Przyjęta strategia okazała się słuszna. Obecnie produkty TANA są znane na całym świecie, a ich bogate portfolio obejmuje nie tylko kompaktory, ale także rozdrabniacze odpadów i separatory powietrzne.

Kompaktory TANA stały się popularne, ponieważ były projektowane specjalnie pod kątem pracy na składowiskach odpadów. Od początku wyróżniała je trwała konstrukcja odporna na skrajnie trudne warunki eksploatacji.

Aktualnie oferowane kompaktory TANA serii H są dostępne w 5 klasach wagowych, od 26 do 52 t. Nadal jako jedyne maszyny tego typu na rynku wyróżniają się konstrukcją opartą na dwóch bębnach. Oba są napędzane i wyposażone w specjalne zęby rozdrabniająco­‑zagęszczające. W porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań przyjęta koncepcja umożliwia uzyskanie wyższego stopnia zagęszczenia odpadów o co najmniej 10%. Przekłada się to na dłuższe użytkowanie składowiska i oszczędności setek tysięcy złotych. Na osiągany rezultat pracy duży wpływ ma również masa maszyny. Równomiernie rozłożona na wszystkie zęby zwiększa nacisk na podłoże, który ma kluczowy wpływ na efektywność zagęszczania odpadów. O sile nacisku decyduje też optymalnie dobrana średnica bębnów, która powoduje większe zapadanie się maszyny w odpady. Sprawia to, że kompaktory TANA radzą sobie równie dobrze z górną warstwą odpadów, jak i tymi położonymi głębiej. Cała masa maszyny rozłożona tylko na dwa bębny zapewnia maksymalnie gładką i zbitą powierzchnię składowiska, zapobiegając jednocześnie wydostawaniu się odpadów na boki kompaktora.

Zastosowanie dwóch bębnów zamiast czterech kół ma jeszcze jedną zaletę – skrócenie czasu pracy. Kompaktory TANA zagęszczają całą powierzchnię pod maszyną, nie pozostawiając niezagęszczonego obszaru między kołami. Dzięki temu pojedynczy przejazd kompaktora TANA równa się dwóm przejazdom maszyny czterokołowej. Korzystając z rozwiązania producenta z Finlandii można więc dwukrotnie skrócić czas pracy na składowisku i znacząco obniżyć koszty eksploatacji takiej maszyny, zwłaszcza dotyczące paliwa – o 50%.

Rozdrabniacz TANA Shark na podwoziu kołowym można zamówić z napędem spalinowym Stage V lub całkowicie elektrycznym, który jest o 6 dB cichszy i całkowicie bezemisyjny.

Jeśli chodzi o rozdrabniacze TANA, można przyjąć, że ich historia rozpoczęła się w 2000 r., kiedy stało się jasne, że coraz więcej odpadów będzie poddawane recyklingowi, a nie deponowane na składowiskach. W 2006 r. firma zaprezentowała swoją pierwszą maszynę tego typu. Decyzja o rozwoju w tym kierunku była jak najbardziej właściwa, co potwierdza fakt, że zapotrzebowanie na rozdrabniacze jest dzisiaj znacznie większe niż kompaktory. Obecnie oferowane maszyny serii Shark zostały zaprojektowane z myślą o rozdrabnianiu bardzo szerokiej palety materiałów do frakcji (zależnie od potrzeb) od 50 do 500 mm. Mogą one zastąpić pracę dwóch rozdrabniaczy – wstępnego i końcowego, osiągając wymagany stopień rozdrobnienia podczas jednego przejścia materiału. Dodatkowym atutem rozdrabniaczy TANA Shark jest brak konieczności wysortowywania elementów metalowych ze zmieszanych odpadów, ponieważ nie uszkadzają one zastosowanego rotora typu Heavy Duty o dużej wytrzymałości. Po rozdrobnieniu są one wydzielane za pomocą separatora nadtaśmowego. Maszyny TANA Shark idealnie nadają się do przetwarzania opon, aluminium, tzw. gabarytów, biomasy, zmieszanych odpadów komunalnych itp.

Rozdrabniacze TANA występują w wersji mobilnej i stacjonarnej. Wśród odmian mobilnych do wyboru są maszyny na podwoziu gąsienicowym i kołowym (w postaci naczepy). Pierwszy typ jest idealnym rozwiązaniem, gdy rozdrabniacz pracuje w obrębie jednego zakładu. Podwozie gąsienicowe zapewnia większą stabilność i pozwala na łatwe manewrowanie maszyną przy pokonywaniu niewielkich odległości, bez angażowania ciągnika siodłowego. Drugi typ podwozia najlepiej sprawdzi się w firmach zajmujących się wynajmem sprzętu oraz przedsiębiorstwach dysponujących kilkoma zakładami.

Przedstawicielem firmy TANA na polskim rynku jest ATLAS Poland, dysponująca profesjonalnym serwisem mobilnym o zasięgu ogólnokrajowym. Pełna oferta produktów jest dostępna na stronie internetowej www.atlas­‑poland.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.