Renault Trucks D Wide Z.E. w wersji LEC

Renault Trucks D Wide Z.E. w wersji LEC

Paleta produktowa elektrycznych pojazdów ciężarowych Renault Trucks powiększa się wraz z europejską prezentacją D Wide Z.E. LEC (Low Entry Cab). Ten całkowicie elektryczny pojazd jest wyposażony w kabinę niskowejściową, zaprojektowaną specjalnie pod kątem ułatwienia operacji zbierania odpadów, optymalizując bezpieczeństwo załóg śmieciarek, komfort i ostatecznie zwiększając efektywność ich pracy.

Renault Trucks D Wide Z.E. LEC jest tak skonstruowany, aby umożliwić operatorom łatwy i bezpieczny dostęp do pojazdu. Wejście do kabiny jest o 200 mm niższe niż w standardowej ciężarówce dystrybucyjnej, posiada jeden przeciwpoślizgowy stopień i drzwi otwierane pod kątem 90°. To znacznie zmniejsza zmęczenie załogi związane z wsiadaniem i wysiadaniem z kabiny ponad 100 razy w ciągu jednej zmiany.

Niskie położenie kabiny zapewnia doskonałą widoczność dla kierowcy, a tym samym optymalną ochronę niechronionych uczestników ruchu drogowego. W celu zwiększenia widoczności Renault Trucks zaleca stosowanie dodatkowych szyb bocznych umieszczonych w tylnej części kabiny, które są dostępne jako opcja.

Przestronna kabina tego w pełni elektrycznego samochodu ciężarowego może pomieścić kierowcę i nawet trzech ładowaczy. Opcjonalna płaska podłoga zapewnia swobodę poruszania się wewnątrz pojazdu i umożliwia wsiadanie i wysiadanie zarówno z lewej, jak i z prawej strony.

Opracowany w ścisłej współpracy z firmą Estepe Renault Trucks D Wide Z.E. LEC występuje w wersji 6×2 z kierowaną osią wleczoną. Ponieważ jest pojazdem w pełni elektrycznym, nie emituje spalin i dopuszczony jest do ruchu na obszarach miejskich w strefach zeroemisyjnego transportu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.