Kategoria: FINANSE

Home FINANSE
Wpis
Dofinansowanie rekultywacji terenów zdegradowanych

Dofinansowanie rekultywacji terenów zdegradowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie na rekultywację terenów zdegradowanych. Ma ono formę preferencyjnych pożyczek nawet do 100% kosztów kwalifikowanych i jest przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, podmiotów publicznych działających w imieniu Skarbu Państwa, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego. W...

Wpis
PKO Leasing i Volvo Trucks Poland łączą siły

PKO Leasing i Volvo Trucks Poland łączą siły

Spółka PKO Leasing podjęła współpracę z Volvo Polska, zapewniając zewnętrzne finansowanie pojazdów szwedzkiego producenta. Wspólne działania będą również dotyczyć kampanii Volvo Trucks 4Poland, której celem jest wspieranie polskiego transportu. Kampania 4Poland została powołana do wspierania działań lokalnych przedsiębiorców w odnowie i unowocześnieniu krajowego taboru drogowego. Jednym z jej zadań jest ułatwienie dostępu do finansowania i...

Wpis
NFOŚiGW przeprowadzi dwa szkolenia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

NFOŚiGW przeprowadzi dwa szkolenia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

12 i 26 kwietnia br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędą się bezpłatne szkolenia dla wnioskodawców unijnego działania 2.2 dotyczącego wsparcia przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Przewidziano także czas na indywidualne konsultacje. Podczas spotkań omówiony zostanie m.in. regulamin konkursu, system oceny i procedura oraz kryteria wyboru projektów, wniosek o dofinansowanie,...

Wpis
10 mln zł na inwestycje w gospodarkę odpadami komunalnymi

10 mln zł na inwestycje w gospodarkę odpadami komunalnymi

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz JST od 29 marca br. będą mogły ubiegać się o unijne wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Na ten cel zarezerwowano 10 mln zł. Pieniądze rozdysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do konkursu mogą zostać zgłoszone dwa rodzaje projektów. Po pierwsze...

Wpis
1,3 mld euro na inwestycje w gospodarce odpadami

1,3 mld euro na inwestycje w gospodarce odpadami

Na początku sierpnia br. Komisja Europejska poinformowała, że Polska wypełniła warunki wstępne (ex ante) w obszarze gospodarki odpadami. Tym samym będzie mogła wykorzystać środki w wysokości 1,3 mld euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na inwestycje w gospodarkę odpadami. Za wypełnienie warunków ex ante odpowiadały Ministerstwo Środowiska oraz...

Wpis
NFOŚiGW będzie wspomagał racjonalną gospodarkę odpadami

NFOŚiGW będzie wspomagał racjonalną gospodarkę odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. O pożyczki będzie się można starać od 2 maja do 15 grudnia 2017 r. Budżet programu wynosi 1,7 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze prawie 1,2 mld zł. Nabory na realizację przedsięwzięć z...

Wpis
90 milionów złotych na rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim

90 milionów złotych na rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg nieograniczony dla instytucji finansowych na wprowadzenie produktów finansowych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa: „Mikropożyczka” i „Pożyczka Rozwojowa”. Przetarg kierowany jest do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka” oraz „Pożyczka Rozwojowa” skierowanych do przedsiębiorców realizujących...