NFOŚiGW przeprowadzi dwa szkolenia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

NFOŚiGW przeprowadzi dwa szkolenia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

12 i 26 kwietnia br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędą się bezpłatne szkolenia dla wnioskodawców unijnego działania 2.2 dotyczącego wsparcia przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Przewidziano także czas na indywidualne konsultacje.

Podczas spotkań omówiony zostanie m.in. regulamin konkursu, system oceny i procedura oraz kryteria wyboru projektów, wniosek o dofinansowanie, pomoc publiczna oraz procedury zawierania umów z wykonawcami. Na szkolenie w siedzibie Narodowego Funduszu (Warszawa, ul. Konstruktorska 3A) należy zapisać się na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dzialanie-22-poiis-04-2019/ (do 10 kwietnia na szkolenie 12 kwietnia oraz do 24 kwietnia na szkolenie 26 kwietnia br.).

Przypominamy, że jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz JST od 29 marca br. mogą ubiegać się o unijne wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Na ten cel zarezerwowano 10 mln zł. Do konkursu mogą zostać zgłoszone dwa rodzaje projektów. Po pierwsze inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które będą obsługiwać powyżej 20 tys. mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 2 mln zł (wymagane jest spełnienie przez projekt co najmniej jednego ze wskazanych warunków). Po drugie przedsięwzięcia dotyczące innych elementów niż wyłącznie PSZOK-i, dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł. Ponadto wnioskodawcy będą mogli ubiegać się w Narodowym Funduszu o pożyczki (ze środków krajowych) uzupełniające dofinansowanie unijne przygotowywanych projektów.

Źródłem unijnych dotacji, które do końca tego roku powinien przyznać NFOŚiGW, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, które wdrażane jest w porozumieniu i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Zakończenie naboru zaplanowano na 28 maja 2019 r.

Źródło: PAP

Leave a Reply

Your email address will not be published.