Dofinansowanie rekultywacji terenów zdegradowanych

Dofinansowanie rekultywacji terenów zdegradowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie na rekultywację terenów zdegradowanych. Ma ono formę preferencyjnych pożyczek nawet do 100% kosztów kwalifikowanych i jest przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, podmiotów publicznych działających w imieniu Skarbu Państwa, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego. W myśl NFOŚiGW do kosztów kwalifikowanych w ramach rekultywacji terenu mogą być zaliczane m.in. koszty usunięcia odpadów, remediacji, działań naprawczych w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, ponownego kształtowania funkcji lub przygotowania do pełnienia nowych funkcji.

Rekultywacja terenów zdegradowanych należy do programu „Ochrona powierzchni ziemi”, którego realizacja została zaplanowana na lata 2015-2030. Przewidziano na niego budżet w wysokości 110 mln zł. Celem programu jest ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko i przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację wraz z usuwaniem odpadów. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.