Kategoria: Finanse

Home Finanse
Wpis
10 mln zł na inwestycje w gospodarkę odpadami komunalnymi

10 mln zł na inwestycje w gospodarkę odpadami komunalnymi

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz JST od 29 marca br. będą mogły ubiegać się o unijne wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Na ten cel zarezerwowano 10 mln zł. Pieniądze rozdysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do konkursu mogą zostać zgłoszone dwa rodzaje projektów. Po pierwsze...

Wpis
1,3 mld euro na inwestycje w gospodarce odpadami

1,3 mld euro na inwestycje w gospodarce odpadami

Na początku sierpnia br. Komisja Europejska poinformowała, że Polska wypełniła warunki wstępne (ex ante) w obszarze gospodarki odpadami. Tym samym będzie mogła wykorzystać środki w wysokości 1,3 mld euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na inwestycje w gospodarkę odpadami. Za wypełnienie warunków ex ante odpowiadały Ministerstwo Środowiska oraz...

Wpis
NFOŚiGW będzie wspomagał racjonalną gospodarkę odpadami

NFOŚiGW będzie wspomagał racjonalną gospodarkę odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. O pożyczki będzie się można starać od 2 maja do 15 grudnia 2017 r. Budżet programu wynosi 1,7 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze prawie 1,2 mld zł. Nabory na realizację przedsięwzięć z...

Wpis
90 milionów złotych na rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim

90 milionów złotych na rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg nieograniczony dla instytucji finansowych na wprowadzenie produktów finansowych z udziałem środków unijnych i budżetu państwa: „Mikropożyczka” i „Pożyczka Rozwojowa”. Przetarg kierowany jest do instytucji finansowych, w tym m.in. banków komercyjnych i banków spółdzielczych oraz funduszy pożyczkowych, których zadaniem będzie ustanowienie Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka” oraz „Pożyczka Rozwojowa” skierowanych do przedsiębiorców realizujących...