Meprozet WAK-80 w gminie Chlewiska skutecznym sposobem na obniżenie kosztów

Meprozet WAK-80 w gminie Chlewiska skutecznym sposobem na obniżenie kosztów

Firma Meprozet Kościan od lat wspiera branżę komunalną, dostarczając do niej specjalistyczne produkty do różnych zastosowań. Wśród najbardziej popularnych jest wóz asenizacyjny WAK-80. Taki pojazd w październiku ub. roku trafił do gminy Chlewiska. Dlaczego został zakupiony i jak sprawdza się w swojej roli?

Załadunek nieczystości (do przedniej komory) jest realizowany za pomocą napędzanego od WOM ciągnika kompresora Jurop 58M, który wytwarza w zbiorniku podciśnienie. Rozładunek może być grawitacyjny lub przy użyciu kompresora, wytwarzającego w tym przypadku nadciśnienie.
Pompa wysokociśnieniowa jest napędzana silnikiem hydraulicznym zasilanym z instalacji ciągnika. Jeśli zachodzi konieczność uzyskania wyższego ciśnienia, powyżej 140 barów, Meprozet stosuje napęd od WOM-u.
W wozie dla gminy Chlewiska zastosowano 60-metrowy wąż o średnicy ¾ cala. Jest on zakończony specjalną głowicą kanałową z dwoma rodzajami otworów: przednim penetrującym i tylnymi napędzającymi.

 Wiejska gmina Chlewiska zajmuje obszar 124 km2 i jest położona w południowej części województwa mazowieckiego. To rejon typowo rolniczy, ale ze względu na długą i bogatą historię (początki miejscowości sięgają XII w.) oraz atrakcyjne tereny pogórza koneckiego przyciąga wielu turystów. Gminę zamieszkuje ok. 5,7 tys. osób, dlatego są w niej liczne obiekty infrastruktury publicznej, głównie z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości. Kanalizacja dopiero się rozwija, obecnie są do niej podpięte trzy (ale największe) spośród 23 miejscowości. Ścieki trafiają do niewielkiej, choć własnej oczyszczalni o przepustowości 300 m3 na dobę. Cała sieć kanalizacyjna ma długość ok. 63 km. Jeszcze do niedawna jej obsługa była zlecana firmom zewnętrznym z sąsiednich gmin. Wiązało się to jednak z wysokimi kosztami, dlatego wójt gminy podjął decyzję o zakupie własnego sprzętu pozwalającego na samodzielne utrzymanie sieci. W tym celu ogłoszono przetarg na zestaw maszyn obejmujący wóz asenizacyjny, ciągnik, przyczepę i pług odśnieżny. Główne kryterium (60%) stanowiła cena, natomiast pozostałe punkty przyznawano za dodatkowe przeglądy. Oczywiście podstawowym warunkiem udziału w postępowaniu było spełnienie wymogów technicznych. – Jeśli chodzi o wóz asenizacyjny, przede wszystkim zależało nam na dużym zbiorniku z dwiema komorami – jednej do odbioru i transportu nieczystości, drugiej na czystą wodę, o pojemności odpowiednio 6 i 2 m3. Ale równie ważna była też pompa wysokociśnieniowa zapewniająca minimalne ciśnienie 100 barów do sprawnego udrażniania sieci, zwijadło węża z napędem czy wydajne hamulce pneumatyczne – opowiada Piotr Czyż, zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Chlewiska. Zwycięzcą przetargu okazał się jeden z dealerów sprzętu rolniczego, który zaproponował m.in. wóz asenizacyjny Meprozet WAK-80. Nowoczesna maszyna zapewnia przepływ 60 l/min przy ciśnieniu 140 barów, umożliwiając czyszczenie rur o średnicy do 200 mm. – W naszej sieci kanalizacyjnej główne rury mają średnicę 200 mm, natomiast przyłącza są 160-milimetrowe. Wóz Meprozet wytwarza na tyle duże ciśnienie, że bez problemu radzi sobie z ich udrażnianiem. Każda operacja czyszczenia danego odcinka sieci przebiega szybko i sprawnie – tłumaczy Piotr Czyż. Utrzymanie kanalizacji to nie jedyne zadanie wozu WAK-80 w gminie Chlewiska. Niedawno zakupiony pojazd jest też wykorzystywany do odbioru nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników obiektów publicznych, takich jak szkoły, świetlice wiejskie czy ochotnicze straże pożarne, a następnie transportowania ich do oczyszczalni ścieków. Zdaniem Piotra Czyża, również pod tym względem wóz Meprozet jest w zupełności wystarczający. Wprawdzie największy zbiornik, szkolny, o pojemności 50 m3 wymaga nieco większej liczby kursów, ale z uwagi na niewielką odległość do oczyszczalni nie stanowi to problemu.

Meprozet dba o szczegóły: hydrauliczne zwijanie i rozwijanie węża ciśnieniowego ułatwiają dwie rolki zamontowane w specjalnym uchwycie na rurowej prowadnicy.

Wóz Meprozet cały czas jest intensywnie eksploatowany, wyjątek stanowi okres zimowy z ujemnymi temperaturami, w którym gmina nie prowadzi czyszczenia odcinków sieci oraz tłoczni. Przez resztę roku odbywa się doraźne udrażnianie zatorów oraz regularne (średnio co dwa tygodnie), profilaktyczne czyszczenie newralgicznych miejsc, dzięki czemu nie było jeszcze potrzeby kompleksowego czyszczenia całej sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedni dobór ciśnienia oraz samej głowicy powoduje szybkie wciąganie węża i skuteczne czyszczenie kanalizacji, w tym usuwanie zatorów.

Jak zapewnia Piotr Czyż obsługa wozu Meprozet jest prosta i intuicyjna, więc pracownicy gminy bardzo szybko nauczyli się z niego korzystać. Zastępca kierownika pozytywnie odnosi się też do obsługi posprzedażowej, zarówno ze strony dostawcy sprzętu, jak i producenta. Chwali obie firmy za bardzo dobry kontakt i wysokie kompetencje.

W trosce o niezakłóconą eksploatacją wyposażenie wozu obejmuje zabezpieczenia przed pracą pompy wysokociśnieniowej na sucho oraz chroniące przed dostaniem się nieczystości do kompresora.

Wóz asenizacyjny WAK-80 został zaprezentowany po raz pierwszy na bydgoskich targach WOD-KAN w 2017 r. Występuje nie tylko w postaci przyczepy, ale także jako zabudowa stała montowana na samochodach ciężarowych lub semi-mobilna, czyli na ramie podhakowej. Zbiornik może mieć dowolną pojemność, przy czym jego wielkość zależy od sposobu, w jaki jest transportowany. Do wyboru jest też jego podział na dwie komory oraz wiele rozwiązań opcjonalnych, które ułatwiają dopasowanie maszyny do przyszłych zastosowań. Wśród nich jest np. pilot zdalnego sterowania, zwijadło na wąż ssący, układ cyrkulacji wody zapobiegający zamarzaniu, system podgrzewania wody itp.

Karol Wójtowicz

Leave a Reply

Your email address will not be published.