Zadowalający poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych

Zadowalający poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych

W 2018 r. wprowadzono do obrotu ogółem 131,8 mln kg baterii i akumulatorów, w tym 13,3 mln kg baterii i akumulatorów przenośnych, 31,9 mln kg baterii i akumulatorów przemysłowych oraz 85,6 mln kg baterii i akumulatorów samochodowych – wynika z raportu opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ilości te są bardzo duże, ale cieszy fakt, że osiągnięty przez Polskę poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych wynosi 80%. Oznacza to, że jest ponad 2-krotnie wyższy od poziomu jaki był wymagany w 2018 r. – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. powinien być równy minimum 45%. Warto zwrócić uwagę, że w 2017 r. wprowadzono 13,4 mln kg baterii i akumulatorów przenośnych, natomiast poziom zbierania ich po zużyciu przekroczył 65%, więc przy praktycznie tej samej ilości nowych produktów, zebrano blisko o jedną czwartą więcej zużytych.

Analizując te dane należy stwierdzić, iż rola jaką odgrywają prowadzone na szeroką skalę kampanie edukacyjne o prawidłowym postępowaniu z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów trafiają do szerokiego spektrum obywateli i przynoszą wymierny skutek. Przekazywanie informacji przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym przyczynia się do polepszenia stanu świadomości o bezpiecznym dla ludzi i środowiska sposobie przekazywania zużytych baterii oraz zużytych akumulatorów.

Fot. Eneris

Leave a Reply

Your email address will not be published.