Największa inwestycja w historii Nokian Heavy Tires coraz bliżej ukończenia

Największa inwestycja w historii Nokian Heavy Tires coraz bliżej ukończenia

W 2018 r. firma Nokian Heavy Tyres ogłosiła zwiększenie produkcji opon do 50% i ponad dwukrotne zwiększenie liczby nowych produktów. Nie byłoby to możliwe do osiągnięcia bez poczynienia odpowiednich inwestycji, które mają pochłonąć łącznie 70 mln euro. Za tę kwotę będzie wybudowane w Finlandii centrum badawczo-rozwojowe o powierzchni 3500 m2 (jego otwarcie jest planowane jeszcze w tym roku) oraz rozbudowa tamtejszej fabryki – ma dysponować pełną mocą produkcyjną w 2021 r. Matti Kaunisto, kierownik ds. rozwoju w Nokian Tyres zapewnia, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z założeniami: – Harmonogram budowy jest bardzo ambitny, ale udaje się nam go zachowywać. To niezwykle ważna inwestycja, bo dzięki niej zwiększymy naszą innowacyjność i skrócimy czas wprowadzania nowych produktów na rynek. Jeśli chodzi o rozbudowę zakładu produkcyjnego, obiekt jest już gotowy i obecnie są w nim instalowane różne maszyny. Będzie obejmował m.in. zautomatyzowany system kontrolny oraz bufor opon pozwalający na ich niezakłócone dostawy w czasie sierpniowej, planowej przerwy przeznaczonej na konserwację urządzeń.

Nowe inwestycje Nokian Heavy Tyres zapewnią nie tylko ww. korzyści, ale poprawią też warunki i bezpieczeństwo pracy zatrudnionych osób. Ponadto wpłyną na ochronę środowiska naturalnego, ponieważ ułatwią opracowywanie opon gwarantujących niższe zużycie paliwa a tym samym mniejszą emisję gazów cieplarnianych czy lepszą ochronę podłoża.

Leave a Reply

Your email address will not be published.