Segregacja odpadów będzie się opłacać

Segregacja odpadów będzie się opłacać

Projekt noweli tzw. ustawy śmieciowej, czyli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został tydzień temu (31 sierpnia) opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Najważniejsza zmiana, którą wprowadza to czterokrotnie wyższa stawka za wywóz śmieci nieposegregowanych.

Resort środowiska, który przygotował projekt tłumaczy, że nowe przepisy mają wzmocnić kontrolę gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami odbierającymi śmieci. Dlatego też w projekcie zaproponowano, by przetargi na odbiór odpadów, a także na ich zagospodarowanie były ogłaszane i przeprowadzane oddzielnie. Projekt uniemożliwi ryczałtowe rozliczanie się pomiędzy gminami a firmami śmieciowymi, np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania.

Projekt wprowadza też sztywną różnicę między cenami za śmieci posegregowane i te niesegregowane. Zgodnie z propozycją nowych przepisów, jeżeli nie chce nam się segregować odpadów, to będziemy płacić cztery razy więcej niż za śmieci segregowane (obecnie jest to dwukrotność stawki). Takie rozwiązanie ma – zdaniem MŚ – zachęcić mieszkańców do prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a często w ogóle do podjęcia takiego wysiłku.

Z dołączonej do projektu ankiety przeprowadzonej przez resort środowiska (w kwietniu 2015 r.), na którą odpowiedziało 2.176 gmin (87,74% gmin w Polsce) wynika, że średnia stawka za odpady segregowane to 8 zł miesięcznie na osobę; w przypadku nieposegregowanych śmieci jest to 14 zł (6 zł różnicy). Po zmianie przepisów ta różnica wyniesie 18 zł, czyli śmieci nieposegregowane będą kosztowały 32 zł od osoby miesięcznie. W ankiecie wskazano ponadto, że średnio 16% właścicieli nieruchomości nie zbiera selektywnie odpadów, a wyższą opłatę śmieciową zapłaci ponad 6 mln 150 tys. osób. Wtedy dochody wszystkich gmin w Polsce wzrosną średnio o 110 mln 818,4 tys. zł na rok, czyli w przeliczeniu na gminę średnio 44 721 zł na rok.

Nowe przepisy zmienią też zasady ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Projekt przewiduje wprowadzenie stałej ryczałtowej opłaty wynoszącej 96 zł na rok (średnia stawka od osoby wynosząca 8 zł razy 12 miesięcy). Z tego ryczałtu wyłączone będą jednak ROD (Rodzinne Ogrody Działkowe), które rozliczane będą, jak nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.