Polska w ogonie Europy

Polska w ogonie Europy

Polska jest czarnym punktem na mapie Europy, jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza – poinformował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, prezentując najnowszy raport Izby dotyczący tej kwestii. Zaznaczył, że sytuacja na tle UE nie uległa poprawie od poprzedniej kontroli z 2014 r.

Prezes Kwiatkowski na konferencji prasowej towarzyszącej prezentacji raportu o zanieczyszczeniach powietrza stwierdził, że w Polsce nie ma całkowicie czystych miejsc, a są jedynie takie, gdzie przekroczenia norm zanieczyszczeń są rzadsze i mniej rażące. Poza tym podkreślił, że generalnie na południu kraju jest najgorzej, a jakość powietrza jest najlepsza w pasie północnym. Z kolei w centrum jest zróżnicowana, co oznacza, że tu także występują problemy z jakością powietrza, ale występują one rzadziej.

Podsumowując raport prezes NIK stwierdził, że wnioskiem z tego stanu rzeczy powinny być powszechne działania naprawcze, gdyż zanieczyszczenia nie znają granic administracyjnych i przemieszczają się po całym kraju. W związku z tym pewne rozwiązania powinny być wdrażane na poziomie krajowym, takie jak np. normy jakości paliw.

Leave a Reply

Your email address will not be published.