Marnotrawstwo żywności w UE

Marnotrawstwo żywności w UE

W krajach Unii Europejskiej gospodarstwa domowe wytwarzają rocznie na jedną osobę 35,3 kg odpadów w postaci świeżych owoców i warzyw. Z tego tylko 21,1 kg to odpady nieuniknione, pozostałe 14,2 kg nie powinno trafiać do śmieci – informuje raport opublikowany na łamach „Waste Management”.

Naukowcy opracowali model pozwalający oszacować ilość możliwych oraz niemożliwych do uniknięcia odpadów z gospodarstw domowych. Chodziło o odpady składające się ze świeżych owoców i warzyw. Odpady niemożliwe do uniknięcia to te, które powstają w wyniku przygotowywania lub spożywania żywności, a nie są jadalne. Odpady możliwe do uniknięcia to wyrzucone jedzenie, np. zepsute, nieświeże itp., które wcześniej było jadalne. Badania prowadzono dla 51 różnych rodzajów świeżych owoców i warzyw, w sześciu krajach UE (Niemcy, Hiszpania, Dania, Holandia, Finlandia i Wielka Brytania). Po przeanalizowaniu zebranych danych naukowcy wyliczyli, że rocznie w Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca przypada 21,1 kg odpadów nieuniknionych i 14,2 kg odpadów możliwych do uniknięcia. Marnowanych jest średnio 29% (35,3 kg na osobę) świeżych owoców i warzyw zakupionych w europejskich gospodarstwach domowych, z czego wyrzucania 12% (14,2 kg) można by uniknąć.

Jeśli chodzi o ilość możliwych do uniknięcia i niemożliwych do uniknięcia odpadów, autorzy badania zauważają obecność dużych różnic pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Wynikają one przede wszystkim z różnic w kulturowych i ekonomicznych mających wpływ na marnotrawstwo oraz różnych wzorców konsumpcyjnych, które wpływają na ilość kupowanej żywności.

Dla przykładu, chociaż zakupy świeżych warzyw w Wielkiej Brytanii są niższe niż w Niemczech, to jednak ilość nieuniknionych odpadów generowanych na jednego mieszkańca w obu tych państwach jest prawie taka sama. Wynika z tego, że poziom możliwego do uniknięcia marnotrawstwa jest wyższy w Wielkiej Brytanii. Uważa się, że te kraje, w których obywatele wydają na żywność więcej pieniędzy, generują mniej odpadów, których można uniknąć. W podsumowaniu autorzy raportu przypominają, że rocznie na terenie UE marnuje się ok. 88 milionów ton żywności. Związane z tym koszty szacuje się na 143 miliardy euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.