Będzie nowelizacja ustawy śmieciowej

Będzie nowelizacja ustawy śmieciowej

W Ministerstwie Środowiska trwają intensywne prace nad nowelą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tzw. ustawy śmieciowej). Resort zapowiada, że znajdą się w niej m.in. zapisy zachęcające do selektywnej zbiórki odpadów poprzez zwiększenie różnicy w opłacie za te posegregowane i nie.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wyjaśnił w rozmowie z PAP, że prace nad nowelą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach są zaawansowane, a celem nowelizacji jest usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i ograniczenie występujących nieprawidłowości. Szef resortu stwierdził też, że choć osiągany przez Polskę poziom recyklingu odpadów komunalnych sukcesywnie rośnie, to jednak, aby sprostać coraz ostrzejszym normom europejskim trzeba wprowadzić takie rozwiązania, także finansowe, które zachęcą mieszkańców by częściej segregowali śmieci.

W 2016 r. w Polsce poziom recyklingu odpadów komunalnych (w podziale na cztery frakcje – papier, szkło, metal, tworzywo sztuczne) wyniósł 28%. W 2020 r. musi być to już 50%. Obecnie w Ministerstwie Środowiska weryfikowane są dane za 2017 r. W maju br. Rada UE zatwierdziła nowe zasady gospodarki odpadami i nowe cele dla utylizacji śmieci w państwach członkowskich Wspólnoty. Regulacje przyjęte przez ministrów środowiska zakładają m.in., że do 2025 r. 55% odpadów musi podlegać recyklingowi; do 2030 – 60%, a do 2035 r. – 65%. Minister poinformował, że w ustawie resort chce wpisać „na sztywno” różnicę, jaka ma występować między ceną za selektywną zbiórkę i tę za odpady zmieszane. Przykładowo, jeśli mieszkańcy za odpady segregowane płaciliby miesięcznie 10 zł, to w przypadku, jeśli by ich nie segregowali, taka opłata wynosiłaby 40 zł.

Poza tym minister poinformował, że resort analizuje możliwość większego dofinansowania rynku recyklingu poprzez obowiązek wynikający ze zwiększonej odpowiedzialności producenta. To rozwiązanie nie znajdzie się w noweli ustawy śmieciowej, ale najprawdopodobniej w projekcie noweli ustawy o odpadach. Minister wyjaśnił, że takie rozwiązanie miałoby stymulować rozwój rynku recyklingu, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie składowania odpadów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.