Dotacja na autobusy elektryczne

Dotacja na autobusy elektryczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 168 mln zł w przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego, polegające na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. W związku z tym 10 września 2018 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego.

NFOŚiGW wyjaśnił, że o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego liczące do 100 tys. mieszkańców; spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań JST liczących do 100 tys. mieszkańców związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z JST liczących do 100 tys. mieszkańców.

W komunikacie poinformowano, że w ramach pierwszego naboru, który był prowadzony od września 2017 r. do końca marca 2018 r. do dofinansowania zakwalifikowały się ekologiczne inwestycje transportowe trzech miast. W maju br. umowy o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych podpisano ze Szczecinem, Gdynią i Polkowicami. Łączna wartość tych umów to ok. 37,3 mln zł, przy wsparciu z Funduszu na poziomie ok. 12,4 mln zł. Kolejny czwarty wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, jest jeszcze procedowany.

Leave a Reply

Your email address will not be published.