Wystawa „Strażnicy Planety” w Sejmie

Od dzisiaj, tj. 22 listopada, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej prezentowana jest wystawa fotograficzna „Strażnicy Planety”. Zdjęcia ukazują pracę osób zajmujących się odbiorem odpadów, zagospodarowaniem surowców oraz recyklingiem. Wystawa towarzyszy obchodom Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów. Jej organizatorami są Sejmowa Komisja ds. Petycji oraz Grupa ENERIS.

Na wystawę prezentowaną w Sejmie składa się 18 zdjęć zrobionych przez 5 fotografów w 6 miejscowościach w całej Polsce. Dokumentują one codzienną pracę ładowaczy i kierowców śmieciarek, kierowców pługopiaskarek, a także pracowników sortowni, instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania oraz składowisk odpadów. Uzupełnieniem wystawy są plansze pokazujące poziom zbierania odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej, odzysku surowcowego i energetycznego oraz recyklingu. Zwiedzający mogą się również zapoznać z praktycznymi aspektami redukcji odpadów. Pretekstem do zwrócenia uwagi opinii publicznej na codzienną pracę polskich pracowników komunalnych jest 10. Edycja Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów. Wydarzenie zainagurowane w 2007 r. przez Komisję Europejską ukierunkowane jest na promowanie wrażliwości ekologicznej i odpowiedzialnych postaw wobec surowców. Tegoroczne, jubileuszowe obchody, przypadające na dni 18-26 listopada, są doskonałą okazją do zainicjowania debaty na temat ważnej społecznie roli „strażników planety” i stopniowej poprawy wizerunku tej grupy.

Autorami prezentowanych zdjęć są: Maciej Boksa (Instytut Designu w Kielcach), Wiktor Kubiak, Bartosz Lewicki, Dariusz Mikołajczyk oraz Piotr Stanisławski. Po warszawskiej premierze wystawa odwiedzi miasta w całej Polsce.

Leave a Reply

Your email address will not be published.