Rośnie powierzchnia targów Pol-Eco System

Rośnie powierzchnia targów Pol-Eco System

Zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka obiegu zamkniętego, ciepłownictwo powiatowe, czyste powietrze, smart city, a także innowacje w ochronie środowiska – to tylko wybrane tematy, które będą omawiane podczas tegorocznych targów Pol-Eco System. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Minister Środowiska oraz Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od ponad 30 lat podczas Pol-Eco System mają miejsce biznesowe spotkania sektora komunalnego i ochrony środowiska. W wydarzeniu biorą udział liderzy branży, aby wymienić się poglądami i opiniami, a także podzielić się swoim doświadczeniem. To właśnie w Poznaniu producenci i dystrybutorzy prezentują innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Tematem przewodnim najbliższej edycji będzie „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”.

Pod koniec czerwca upłynął termin zgłoszeń i widzimy większe zainteresowanie wystawców naszymi targami. Swój powrót potwierdziły firmy, które nie były obecne w poprzedniej edycji – wyjaśnia Paulina Pietrzak, dyrektor Pol-Eco System. – Warto również zauważyć, że w tym roku powracają także firmy, które wystawiają się w systemie dwuletnim – dodaje Paulina Pietrzak.

Szeroki zakres tematyczny

Tematyka zrównoważonej gospodarki odpadami będzie szeroko omawiana podczas licznych konferencji i wydarzeń. Kompleksowo poruszone zostaną także zagadnienia związane z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów, jak również systemem kaucyjnym. Podczas Pol-Eco System 2019 nie zabraknie również tematów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, odnawialnych źródeł energii, rozwiązań służących utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Liczne konferencje i wydarzenia towarzyszące targom świadczą o tym, że Pol-Eco System jest istotnym miejscem spotkań, gdzie można zabrać głos w dyskusji i zapoznać się z bogatą ofertą wystawienniczą – zauważa Paulina Pietrzak. – Podobnie jak we wcześniejszych edycjach, również w tym roku nie zabraknie tematów najbardziej nurtujących branżę – dodaje dyrektor Pol-Eco System.

Targi zostaną poprzedzone Dniem Informacyjno-Szkoleniowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w trakcie wydarzenia będą miały miejsce uroczystości Jubileuszu 30-lecia Funduszu. Po raz trzeci podczas Pol-Eco System odbędzie się organizowana przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konferencja EkoSfera. Sesje poświęcone będą m.in. następującym tematom: zrównoważona gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, klimat i energia, czyste powietrze, inicjatywy samorządowe w obszarze ekorozwoju, ciepłownictwo powiatowe oraz samowystarczalność energetyczna i poprawa jakości życia w miastach.

Produkt w obiegu

Targom towarzyszyć będzie wystawa laureatów konkursu „Produkt w obiegu” zorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Celem jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Konkurs wspiera również producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwszym jego etapem będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń, a kolejnym zaprezentowanie nominowanych produktów lub projektów na wystawie podczas tegorocznych targów Pol-Eco System. Jest to trzecia edycja konkursu, ale w tym roku po raz pierwszy laureaci będą mogli osobiście opowiedzieć o swoich produktach.

Innowacyjne rozwiązania

Ekspozycję targów tworzy grono firm produkcyjnych i usługowych z branży gospodarki odpadami, recyklingu, energooszczędnych technologii oraz szeroka oferta maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości, sprzątania i utrzymania terenów zielonych. Nie zabraknie również odnawialnych źródeł energii, a także rozwiązań dla gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ochrony powietrza, czyli rozwiązań dedykowanych samorządom. Kompleksowa oferta, którą wystawcy z Polski i zagranicy zaprezentują w Poznaniu, to przegląd najnowszych ekologicznych trendów oraz technologiczne nowinki dla każdej gałęzi przemysłu. Swoje oferty zaprezentują m.in.: Arcon Polska, Ekocel, Embers, Isuzu, Kärcher, Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, Pronar, Protechnika, Samasz czy Tomra Sorting.

Profesjonalni zwiedzający

Targi Pol-Eco System są najważniejszym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów oraz reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska i gospodarką komunalną. Imprezę odwiedzają przedstawiciele przedsiębiorstw m.in.: gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami, energetycznych, ciepłowniczych i wodociągowych, utrzymania zieleni miejskiej, a także przedstawiciele samorządów.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System odbędą się w dniach 9-11 października 2019 r. w Poznaniu na terenie ośrodka wystawienniczego MTP. Więcej informacji na ich temat można uzyskać na stronie internetowej www.polecosystem.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.