Podsumowanie EKOTECH on-line

Podsumowanie EKOTECH on-line

Targi Ekotech tradycyjnie odbywały się pod koniec lutego w kieleckim ośrodku wystawienniczym. Wydarzenie dedykowane branży ochrony środowiska i gospodarowania odpadami co roku przyciąga zwiedzających z całej Polski. Niestety z powodu pandemii tradycyjna forma targów nie była możliwa do zrealizowania i tegoroczna edycja została odwołana. Ale organizatorzy imprezy nie dali za wygraną i postawili na wirtualną odsłonę popularnego wydarzenia.

Składowanie i odzysk odpadów – merytorycznie na Ekotech

Konferencje i seminaria przez lata stały się mocną stroną targów Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, przyciągając na Ekotech licznych zwiedzających. Tym razem również postawiono na spotkania. Organizatorzy zaproponowali dwa panele, podczas których podniesiono m.in. tematy transportu odpadów, składowania odpadów komunalnych, a także ich odzysku. Wydarzenie rozpoczęła konferencja zorganizowana we współpracy z Eneris Surowce, która dotyczyła norm dla altan odpadowych. – Musimy sobie zdawać sprawę, że z jednej strony mamy prawo odpadowe, które mówi, że musimy mieć np. pięć pojemników, a z drugiej mamy prawo budowlane, które daje bardzo ogólne wytyczne, na temat tego, jak budować altanę, a bardziej jaka ma być odległość od okien i ciągów komunikacyjnych – podkreśliła Magdalena Sułek-Domańska, która wprowadziła uczestników w tematykę spotkania. – Zaczynamy mówić głośno o tym, że altany mogą być higieniczne, mogą dobrze komponować się w przestrzeni miejskiej – dodała Dyrektor ds. komunikacji Eneris Surowce. W konferencji wzięli udział przedstawiciele miast, w których nowoczesne rozwiązania składowania odpadów i budowy altan funkcjonują od dawna. W Strzegomiu oraz Katowicach urzędnicy miejscy zajęli się gospodarowaniem odpadami, organizując odpowiednią przestrzeń na odpady komunalne. Ważny głos w dyskusji zabrał także Wojciech Gwizdak z Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, który podkreślił znaczenie projektowania altan m.in. pod kątem transportu odpadów i możliwości ich odbioru przez specjalistyczne samochody.   

Energia i odzysk odpadów

Gospodarka o obiegu zamkniętym i recykling odpadów to ważne tematy, które nie umknęły organizatorom tragów Ekotech on-line. Konferencja „Zamykamy obieg surowców – energia z odpadów” przyciągnęła przedstawicieli klastrów, uczelni wyższych oraz ekspertów prawa. Moderatorem konferencji była Katarzyna Błachowicz z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Akademia Recyklingu, która podkreśliła rolę zamykania obiegu odpadów: – Widzimy duży potencjał w możliwościach zagospodarowania odpadów, bioodpadów – mówiła na początku spotkania prowadząca wydarzenie. Podczas konferencji więcej o pozyskiwaniu energii z bioodpadów opowiedział dr Jakub Pulka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z kolei o biogospodarce cyrkularnej w kontekście kaskadowego wykorzystania biosurowców odpadowych mówiła dr hab. inż. Danuta Ciechańska, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki. Ważnym aspektem w procesie energii, którą można pozyskać z odpadów są również nowe modele cyrkularne, o których szerzej podczas Ekotech on-line opowiedziała dr Magdalena Muradin z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Konferencję zakończyła mec. Katarzyna Wolny-Tomczyk z ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, która przedstawiła potencjał RDF i jego niski stopień wykorzystania w Polsce.

Nowości i nagrody podczas Ekotech

Podczas wirtualnych targów Ekotech nie zabrakło także prezentacji produktów, inwestycji ekologicznych i komunalnych, a także wyróżnień dla innowacyjnych rozwiązań. Tegoroczną nagrodę Ekonowator otrzymały trzy firmy. Komisja konkursowa złożona z ekspertów wyróżniła m.in. firmę T-Master za System Indywidualnej segregacji odpadów, firmę HSM za belownicę pionową HSM V-Press 860E oraz firmę Bergmann Polska za Roll-Packet RP7700-E (wersja z napędem elektrycznym). Na wyróżnienie komisji zasłużył także Program Altankowy firmy Energis Surowce. Komisja podkreśliła innowacyjność programu, który wnosi wiele dobrego dla organizacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie mieszkaniowej.  

Na kolejne, tym razem tradycyjne targi Ekotech organizatorzy zapraszają w lutym 2022 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.