Nowe „ekologiczne” wydarzenie w portfolio Grupy MTP

Nowe „ekologiczne” wydarzenie w portfolio Grupy MTP

Grupa MTP z optymizmem patrzy w przyszłość i zapowiada zupełnie nowe wydarzenie. W październiku br. po raz pierwszy odbędzie się event o nazwie ECO-TRENDS. Jaki jest cel nowej imprezy?

ECO-TRENDS to wydarzenie proekologiczne skupiające przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, start-upów, dużych społecznie odpowiedzialnych marek, pasjonatów idei zrównoważonego rozwoju oraz różnych grup społecznych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną m.in. najbardziej ekologiczne innowacje polskich miast, programy mające na celu poprawę jakości powietrza, a także projekty organizacji pozarządowych. – Odpowiedzialne firmy, przedsiębiorstwa i instytucje nie mogą pozostać obojętne na zmiany klimatyczne, które coraz bardziej oddziałują na poszczególne branże. Jak sprostać rosnącym wyzwaniom? Odpowiedź jest prosta – potrzebne są efektywne i innowacyjne rozwiązania.  Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Grupa MTP organizuje w dniach 21-24 października event ekologiczny ECO-TRENDS. Jego ideą jest promowanie i propagowanie ekologicznych zachowań w życiu codziennym, jak i biznesie – mówi Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP. Celem wydarzenia jest również edukacja ekologiczna w zakresie m.in.: poprawnej segregacji odpadów (zwłaszcza bio i zielonych), energetyki prosumenckiej, efektywności energetycznej, elektromobilności.

Wydarzenie ECO-TRENDS powstało z poczucia odpowiedzialności za planetę, na której żyjemy. Naszą misją jest zaprezentowanie ekologicznego stylu życia poprzez edukację, promocję postaw w duchu eko, a także pokazanie społecznie odpowiedzialnych marek – wyjaśnia Paulina Pietrzak, dyrektor projektu. Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne konferencje, warsztaty, panele dyskusyjne i akcje ekologiczne na specjalnie przygotowanych scenach tematycznych: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), organizacje pozarządowe (NGO), edukacja ekologiczna, start-upy, klimat i elektromobilność. Oprócz teorii, ram prawnych, dofinansowań, możliwości rozwoju w strefie elektomobilność zaprezentowane zostaną pojazdy elektryczne oraz infrastruktura do ich ładowania. Odbędą się także jazdy testowe pojazdami elektrycznymi. Wydarzeniu ECO-TRENDS towarzyszył będzie Kongres MOVE – International Mobility Congress, poświęcony wiodącym trendom w branży e-mobility i kreujący debatę w zakresie prognozowanych zmian zachodzących na rynku automotive. – ECO-TRENDS będzie platformą do dyskusji na temat przyszłości, jaką niesie elektromobilność. Dyskusji aranżowanej w ramach Kongresu MOVE, w której udział wezmą przedstawiciele biznesu, administracji publicznej, a także fani motoryzacji – zaznacza Martyna Dera, dyrektor projektu.

Równolegle z ECO-TRENDS odbędą się targi biznesowe POLECO oraz GREENPOWER (21-23.10.2020). Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to najważniejsze wydarzenie dla branży ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki komunalnej. Każdego roku targi te przyciągają do Poznania wystawców oraz zwiedzających z całego świata. Podczas POLECO przedsiębiorcy, instytucje samorządowe i przedstawiciele nauki prezentują innowacyjne rozwiązania, technologie, usługi i produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Targi POLECO to także miejsce spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń przedstawicieli branży, izb i stowarzyszeń.

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER stanowią największe wydarzenie związane z odnawialnymi źródłami energii w Polsce. Umożliwiają zdobycie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Podczas wydarzenia przedstawiane są nowoczesne produkty, usuługi i rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, biogazu, biomasy, energii wiatrowej, wodnej oraz geotermalnej, a także biopaliw.

ECO-TRENDS 

21-24.10.2020, Międzynarodowe Targi Poznańskie
www.eco-trends.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.