Agrex-Eco wprowadza do oferty roboty sortujące ze sztuczną inteligencją

Agrex-Eco wprowadza do oferty roboty sortujące ze sztuczną inteligencją

Firma Agrex­‑Eco stale rozwija swoją ofertę, dzięki czemu jest ona coraz bardziej kompleksowa i wychodzi naprzeciw nie tylko obecnym, ale też przyszłym potrzebom branży komunalnej. Na początku marca br. do grona reprezentowanych przez nią przedsiębiorstw dołączyła amerykańska firma AMP Robotics, która od 2014 r. z sukcesem wdraża do procesów przetwarzania odpadów rozwiązania oparte o roboty i tzw. sztuczną inteligencję. W ten sposób warszawska spółka może teraz zapewnić wyższą wydajność, jakość i skuteczność sortowania, choć podczas epidemii kluczową rolę zaczynają odgrywać jeszcze inne zalety tej unikatowej i nowatorskiej technologii.

 W czasie epidemii do instalacji komunalnej trafiają odpady nie tylko od osób przebywających na kwarantannie, ale też np. z koszy przy sklepach, gdzie są wyrzucane zużyte rękawiczki jednorazowe. Wśród osób pracujących przy liniach sortowniczych narastają więc obawy o możliwość zakażenia się groźnym patogenem. Gdyby do tego doszło, konsekwencje mogłyby być bardzo dotkliwe, włącznie z czasowym wyłączeniem zakładu. Skutecznym sposobem przeciwdziałania takiej sytuacji jest maksymalne ograniczenie bezpośredniego kontaktu ludzi z odpadami. Jak to zrobić? Praktycznym rozwiązaniem mogą być właśnie roboty sortujące. Takie urządzenia nie są wrażliwe na bakterie, wirusy czy duże zapylenie. Nie ulegają też zmęczeniu, co oznacza, że przez cały czas pracują z jednakową percepcją. Korzystając z nich znika też problem obsady miejsc w kabinach sortowniczych, zwolnień lekarskich, urlopów czy niezbędnego wyposażenia ochronnego.

Automatyzacja sortowni w oparciu o roboty, przy relatywnie niskich kosztach inwestycji, usprawnia działanie zakładu i przynosi szybki zwrot nakładów inwestycyjnych poprzez spadek kosztów operacyjnych (roboty mogą pracować 24h/d nie męcząc się), większy odzysk cennych surowców i zastąpienie pracy ręcznej. Ostatni aspekt ma szczególne znaczenie w dobie pandemii, ponieważ ogranicza kontakt człowieka z odpadami, więc jest on mniej narażony na zakażenie. Na zdjęciu chwytak podciśnieniowy zamocowany na końcu tripoda.

Rozwiązania oferowane przez AMP Robotics znajdują zastosowanie przy sortowaniu bardzo wielu różnych materiałów. Wśród najpopularniejszych są m.in. tworzywa sztuczne, papiery, kartony, folie, metale czy drewno. System jest w stanie wyseparowywać ze strumienia odpadów np. butelki PET z podziałem na różne kolory i odcienie, kubki jednorazowe, nakrętki, płytki drukowane, baterie, kondensatory itp. Możliwa jest nawet identyfikacja materiałów po kodach kreskowych, indywidualnych oznaczeniach konkretnych produktów czy marce, zapewniając niespotykany dotąd poziom kategoryzacji sortowanych przedmiotów. Technologia AMP Robotics znakomicie nadaje się też do procesów recyklingu odpadów budowlanych i porozbiórkowych, skutecznie wydzielając ze strumienia przetwarzanego materiału metale, drewno czy plastyki, ale również rozdzielając go np. na gruz betonowy, cegły czy korę asfaltową.

Schemat funkcyjny systemu AMP Cortex.

Zautomatyzowany system sortujący opracowany przez AMP Robotics składa się z trzech zasadniczych elementów funkcyjnych. Pierwszy z nich o nazwie AMP Cortex tworzą roboty (tripody w układzie delta), wykonujące nawet 160 cykli roboczych na minutę. Są one odpowiedzialne za pobieranie zdefiniowanych obiektów i przenoszenie ich z przenośnika taśmowego do odpowiedniego pojemnika (zsypu). Urządzenia te charakteryzują się wysoką trwałością, niezawodnością i są łatwe w utrzymaniu, do minimum ograniczając czas potrzebny na niezbędną konserwację i przeglądy.

Pracą robotów zarządza platforma sztucznej inteligencji AMP Neuron, pełniąca rolę „oczu” i „mózgu” systemu. Obejmuje ona m.in. specjalistyczną kamerę o wysokiej rozdzielczości, która razem z zaawansowanym oprogramowaniem rozpoznaje pożądane obiekty i precyzyjnie określa ich położenie na przenośniku taśmowym. W analizie materiałów system korzysta z milionów obrazów referencyjnych, których baza cały czas jest powiększana. Dzięki temu możliwe jest tzw. uczenie maszynowe połączonych w sieć ethernet robotów, co zapewnia ciągły wzrost wydajności i jakości sortowania, przy jednoczesnym dostosowywaniu się do zmian zachodzących w strumieniach przetwarzanych materiałów.

System AMP Robotics rozpoznaje pożądane obiekty przy wykorzystaniu olbrzymiej bazy obrazów, które są źródłem takich informacji, jak np. struktura materiału, kolor, kształt czy wielkość danego przedmiotu.

Ostatnią składową rozwiązania AMP Robotics jest AMP Insights. To aplikacja internetowa służąca do przejrzystej wizualizacji danych gromadzonych w trakcie procesów sortowania. Mając szczegółowe informacje można w łatwy sposób monitorować i optymalizować pracę instalacji. Dostępne są różne statystki, pozwalające np. na porównywanie wydajności różnych linii czy składu pojedynczych bel sprasowanego materiału. System oferuje też funkcję wysyłania w czasie rzeczywistym (smsem lub e­‑mailem) wielu różnych powiadomień, dzięki czemu kierownik sortowni dokładnie wie, co w danej chwili dzieje się w zakładzie, np. czy nie doszło do zablokowania którejś z linii.

Rozwiązania AMP Robotics mają konstrukcję modułową i zostały opracowane w taki sposób, aby można je było łatwo montować w już istniejących zakładach komunalnych – nie ma potrzeby ich modernizacji. W wielu przypadkach instalacja kompletnego systemu nie zajmuje dłużej niż dwie doby, ograniczając do minimum przestój doposażanej linii.

Karol Wójtowicz

Leave a Reply

Your email address will not be published.