Nowy dyrektor zarządu Kärcher Sp. z o.o.

Nowy dyrektor zarządu Kärcher Sp. z o.o.

Wraz z początkiem br. stanowisko dyrektora zarządu Kärcher Sp. z o.o. objął Rafał Nęcek, który od 18 lat jest związany z krakowską firmą. Przez ten czas zdążył bezpośrednio poznać najważniejsze obszary przedsiębiorstwa, zaczynając od pracy w logistyce, następnie w marketingu i sięgając po kierowanie przez ostatnie 12 lat działem ds. sprzedaży w sieci dealerskiej Kärcher, jednym z kluczowych kanałów dystrybucji. To bogate i różnorodne doświadczenie jest nie do przecenienia w tak zmiennym jak obecnie rynku, technologii i modeli biznesowych.

Firma Kärcher od lat przyzwyczaja odbiorców, że sięga jedynie po ambitne cele. Tak jest i dziś, nie tylko w zakresie rozwoju sprzedaży, dotarcia do nowych grup docelowych, a tym samym maksymalizacji zysku, ale i w poważnym traktowaniu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Kontynuacja w tych wszystkich obszarach sukcesów, jakie firma osiągnęła pod kierownictwem pierwszego dyrektora Jacka Olko przez 28 lat istnienia, to duże wyzwanie dla nowego dyrektora zarządu.

Jednak nabyte w firmie zrozumienie biznesu i sprawdzone talenty managerskie Rafała Nęcka gwarantują, że Kärcher Sp. z o.o. nadal pozostanie jedną z najlepszych spółek-córek w niemieckim koncernie Alfred Kärcher SE & Co. KG. Z korzyścią dla wszystkich interesariuszy firmy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.