ECO-MIASTO 2018

ECO-MIASTO 2018

Rozpoczęła się szósta edycja konkursu ECO-MIASTO. Od teraz samorządy mają czas do 10 września na wypełnienie formularzy zgłoszeniowych. Miasta mogą zaprezentować swoje osiągnięcia w każdej z pięciu kategorii: mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna budynków oraz zieleń a powietrze.

Celem programu ECO-MIASTO jest promowanie wymiany doświadczeń między miastami oraz nagradzanie tych ośrodków miejskich, które najlepiej realizują politykę zrównoważonego rozwoju. W tym roku miasta mogą zgłaszać do konkursu swoje osiągnięcia w nowej kategorii – gospodarka o obiegu zamkniętym. Po raz pierwszy też w formularzach konkursowych znajdzie się pytanie o projekty realizowane w ramach budżetów obywatelskich. Na projekt ECO-MIASTO składają się konkurs dla miast, projekt edukacyjny dla szkół oraz międzynarodowa konferencja „INNOWACYJNE ECO-MIASTO”, która odbędzie się we wrześniu br. w Warszawie.

Organizatorami projektu są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy z RENAULT Polska, SAUR Polska, Grupą Saint-Gobain, Ceetrus Polska, DK Energy i TIRU – grupa Dalkia, a także Wspólnie – Fundacją LafargeHolcim.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu hali widowiskowo-sportowej w Karlinie

– Dzięki szóstej już edycji projektu ECO-MIASTO chcemy pokazać, że polskie ośrodki miejskie mogą się pochwalić wieloma przykładami dobrych praktyk w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Warto mówić o tych działaniach szczególnie teraz, gdyż w tym roku Katowice będą gospodarzem szczytu klimatycznego COP24. Jednocześnie zależy nam na tym, żeby zwrócić uwagę na rolę mieszkańców w tworzeniu zrównoważonych miast, ponieważ trudno sobie wyobrazić wprowadzanie realnych zmian bez udziału i poparcia lokalnych społeczności – mówi Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce. W tym roku po raz pierwszy jury konkursu oceni miasta za ich działania zmierzające w kierunku wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgodnie z tą ideą odpady nie powinny trafiać na wysypiska śmieci, dlatego konieczne jest efektywne gospodarowanie zasobami i zmniejszanie ilości produkowanych odpadów. Jeśli już one powstają, to mogą być przetwarzane w procesie recyklingu albo – w dalszej kolejności – stać się źródłem energii.

Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną dwie nagrody – jedna jest przeznaczona dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys., a drugą otrzyma miasto powyżej 100 tys. mieszkańców. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie odbędzie się w ostatnim tygodniu września 2018 r. podczas międzynarodowej konferencji nt. rozwoju zrównoważonego miast w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie ECO-MIASTO, w tym formularze zgłoszeniowe, można znaleźć na stronie eco-miasto.pl.

W ramach projektu ECO-MIASTO odbywa się trzecia już edycja projektu edukacyjnego „Zakręceni w przestrzeni” organizowanego przez Wspólnie – Fundację LafargeHolcim. Celem projektu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w projektowaniu i tworzeniu przyjaznych miejsc, w których funkcjonują na co dzień, takich jak szkoła, biblioteka, dom kultury. Projekt ma pokazać młodym mieszkańcom miast i miasteczek, że mogą oni wpływać na otaczającą ich przestrzeń publiczną, tak aby w przyszłości byli obywatelami odpowiedzialnymi za tworzenie zrównoważonych miejsc. Tegoroczna edycja realizowana pod hasłem OD_NOWA ma na celu zachęcić dzieci i młodzież do wykorzystania materiałów ekologicznych, upcyclingu, uwzględnienia zieleni w projektowanych przestrzeniach, co może pozytywnie wpływać na samopoczucie uczniów oraz poprawić jakość i estetykę miejsc. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych potrwa do 19 września br.

Realizacja projektu EKOLANDIA nagrodzonego w konkursie Zakręceni w przestrzeni 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.