Coraz mniej czasu na rejestrację w BDO

Coraz mniej czasu na rejestrację w BDO

Zbliża się koniec terminu, w którym przedsiębiorcy muszą zarejestrować się w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Upływa on 24 lipca 2018 roku, a za niewykonanie tego obowiązku grożą surowe konsekwencje, łącznie z zakazem sprzedaży produktów w opakowaniach.

Od 24 stycznia 2018 roku działa stworzona przez Ministerstwo Środowiska elektroniczna baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Pod adresem bdo.mos.gov.pl jest dostępna internetowa baza danych o odpadach. Na razie tylko jej pierwszy element, czyli rejestr przedsiębiorców. Do jego uzupełniania zobowiązani są marszałkowie województw. Wpisy do BDO muszą dostarczać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach lub zajmują się gospodarką odpadami.

By złożyć formularze rejestracyjne przedsiębiorcy muszą się liczyć z koniecznością wniesienia opłaty. Jest ona regulowana przez rozporządzenie ministra środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. Natomiast jej wysokość jest uzależniona od rodzaju przedsiębiorcy. Dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 100 zł, a dla pozostałych 300 zł. Te same wysokości stawek dotyczą opłaty rocznej. Zgodnie z szacunkami resortu, do uiszczenia opłaty rocznej zobowiązanych będzie ok. 89 tys. podmiotów. Jednakże część z nich, w pierwszym roku funkcjonowania rejestru, będzie z tego obowiązku zwolniona. W myśl ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, opłaty rejestrowej nie będzie uiszczał przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), który składając wniosek przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w tym systemie. Przewiduje się, że sfinansowanie obsługi rejestru będącego częścią bazy wymaga około 3,115 mln zł.

Leave a Reply

Your email address will not be published.