Ekologiczna ciepłownia w Białej Podlaskiej

Ekologiczna ciepłownia w Białej Podlaskiej

Warta ponad 30,5 mln zł ciepłownia opalana biomasą o mocy 17 MW powstanie do końca 2019 r. w Białej Podlaskiej. Inwestycję dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według NFOŚiGW ilość wyprodukowanej energii cieplnej w instalacji nowego zakładu ma wynieść 106.370 MWht rocznie.

Opalana biomasą ciepłownia będzie wykorzystywać kotły wodne o parametrach pracy zgodnych z istniejącymi kotłami węglowymi. Pozwoli to na wprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej. To zaś sprawi, że ilość ciepła produkowanego z węgla kamiennego będzie niższa o 60%. Poza tym funkcjonowanie ciepłowni opalanej zrębkami daje także możliwości sprzedaży tych odpadów m.in. okolicznym przedsiębiorstwom przetwarzającym drewno. Funkcjonowanie ekologicznej ciepłowni ma przyczynić się do spadku emisji gazów cieplarnianych. Uruchomienie nowej ciepłowni spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W sumie do powietrza trafi mniej o 60% dwutlenku węgla, 65% dwutlenku siarki i o 65% tlenków azotu. Oprócz budynku ciepłowni zostanie wybudowany buforowy magazyn biomasy (z ruchomą podłogą) o pojemności zapewniającej nawet 5-dniowe jej magazynowanie. Powstanie też plac magazynowy z wiatą na składowanie naturalnego paliwa. Biomasa będzie przyjmowana przez cały rok. Dopuszczalny procent jej zawilgocenia może wynosić nawet ok. 60%. Całość nowoczesnej infrastruktury ciepłowni ma zostać oddana do użytku 31 grudnia 2019 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.