Ogólnopolska konferencja „PSZOK – efektywność i funkcjonalność”

Ogólnopolska konferencja „PSZOK – efektywność i funkcjonalność”

Już po raz ósmy firma Ekorum organizuje ogólnopolską konferencję „PSZOK – efektywność i funkcjonalność”, która odbędzie się w dniach 13-14 marca 2018 r. w Poznaniu. Podczas spotkania zaplanowano wizytację PSZOK-ów na terenie stolicy wielkopolski, tzw. gratowisk.

Konferencja jest cyklicznym i cenionym w branży wydarzeniem, które w całości poświęcone jest problematyce PSZOK. Od 2012 r. zostało zorganizowanych już 7 takich spotkań, poruszających najważniejsze aspekty tworzenia i funkcjonowania PSZOK. Od kilku lat na barkach polskich gmin ciąży obowiązek utworzenia samodzielnie (bądź z innymi samorządami) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zorganizowanie takiego miejsca to dla wielu podmiotów nie lada wyzwanie. Trzeba bowiem pogodzić prawne wymagania z potrzebami lokalnej społeczności. Ponadto samorządy, mając na względzie konieczność osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu, to właśnie w PSZOK-ach upatrują szansy na uzyskanie dodatkowych punktów procentowych w tym zakresie. Rodzi się zatem pytanie, w którą stronę pójść, by wizja miejscowych władz nie rozminęła się z lokalnymi uwarunkowaniami. Stąd pomysł, by zorganizować konferencję, która swą merytoryką obejmowałaby aspekty zarówno prawne tego zagadnienia, jak też praktyczne czy finansowe.

Do grona prelegentów zostali zaproszeni eksperci z branży gospodarki odpadami, instytucji finansujących, prawnicy oraz praktycy. Ich wykłady, a także dyskusje mają stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie eksploatacji PSZOK-ów. Merytoryczna część tego wydarzenia zostanie wzbogacona o wyjazdy techniczne na poznańskie PSZOK-i. Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie www.ekorum.pl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.