EKORUM zaprasza na szkolenie „Nowelizacja ustawy czystościowej”

Resort środowiska od miesięcy pracował nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej zapisy zdają się po raz kolejny rewolucjonizować dotychczasowy – nomen omen – „porządek” w branży odpadowej. Jedną z bardziej kontrowersyjnych propozycji jest zniesienie obowiązku regionalizacji w zakresie zagospodarowania bioodpadów, zmieszanych odpadów oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania. Nowością jest też możliwość zwiększenia opłaty „śmieciowej” dla tych mieszkańców, którzy nie segregują odpadów – na poziomie minimum dwukrotności wysokości opłaty za odbiór odpadów posegregowanych. Jak odnaleźć się w gąszczu tych zmian? Jak je wdrożyć na lokalnym gruncie? Jakie konsekwencje – zarówno prawne, jak i finansowe – niesie za sobą przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy „czystościowej”? Na tego typu pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas szkolenia firmy EKORUM pod hasłem „Nowelizacja ustawy czystościowej”, które odbędzie się 17 września 2019 r. w Poznaniu.

Firma EKORUM ma jeszcze jedną ciekawą propozycję dla wszystkich tych, którym zależy na organizowaniu optymalnego systemu gospodarki odpadami w gminie i co istotne – przynoszącego efekty w postaci coraz lepszych wyników w zakresie selektywnej zbiórki „u źródła”. Jak zatem skutecznie prowadzić edukację odpadową wśród mieszkańców? Jak dostosować narzędzia komunikacji do lokalnych uwarunkowań i zasobności gminnego portfela? Jak sporządzić informację prasową lub stanąć oko w oko z kamerą? M.in. na tego typu pytania ma dać odpowiedź organizowane 18 września br. w Poznaniu szkolenie „Edukacja ekologiczna – odpady”. Warsztatowa formuła spotkania będzie sprzyjała wymianie wiedzy i doświadczeń na tym polu, a zdobyte umiejętności pozwolą na praktyczne wdrożenie działań ekoedukacyjnych na lokalnym gruncie.

Więcej szczegółów: http://ekorum.pl/pl/aktualna-oferta

Leave a Reply

Your email address will not be published.