FCC Polska w Zabrzu: wkrótce uruchomienie ważnej inwestycji

FCC Polska w Zabrzu: wkrótce uruchomienie ważnej inwestycji

Nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz wentylatorownia wraz z systemem oczyszczania powietrza – najważniejsza, nowa część inwestycji hermetyzacji zakładu MPGK w Zabrzu otrzymała właśnie pozwolenie zintegrowane na jej użytkowanie.

Na początku tego roku FCC Polska otrzymało długo wyczekiwany dokument – postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Postanowienie to stwierdzało pełną zgodność instalacji biologicznego przetwarzania odpadów z przepisami, w tym z przepisami ochrony środowiska. Był to ostatni brakujący element potrzebny Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego do wydania tzw. pozwolenia zintegrowanego, które umożliwia rozpoczęcie eksploatacji zakończonej w 2019 r. pierwszej części inwestycji. Pozwolenie to zostało właśnie wydane.

Przesunięcie terminu rozruchu nowej instalacji wynikało z ogólnokrajowych, niezależnych od nas zawirowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Nasza inwestycja zbiegła się w czasie ze skomplikowanymi regulacjami, do których i my musieliśmy się dostosować – mówi Krzysztof Tomczyński, Dyrektor ds. Inwestycji i Technologii z FCC Polska. – Formalna droga dobiegła jednak końca i aktualnie przygotowujemy się do uruchomienia gotowej części instalacji biologicznego przetwarzania odpadów. To z kolei umożliwi nam rozpoczęcie pracy nad modernizacją starej części i finalnie połączenie ich w jeden, hermetyczny proces biologicznego przetwarzania odpadów – dodaje.

W skład nowej części instalacji, która jest w całości gotowa do użytkowania, wchodzi nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz wentylatorownia wraz z systemem oczyszczania powietrza. Z kolei druga część inwestycji, która obejmuje modernizację dotychczasowej instalacji, a dokładnie wymianę otwieranych dachów tuneli BIODEGMA na stałe żelbetowe, następnie połączenie obu części instalacji w jedną całość, jest już w fazie zaawansowanych przygotowań – m.in. został ustawiony żuraw ułatwiający wykonanie prac montażowych i demontażowych. Prace nad drugą częścią mają zakończyć się jesienią br. Na koniec, w celu uruchomienia całości inwestycji, konieczne będzie ponowne przejście przez odbiory oraz procedurę uzyskiwania tzw. pozwolenia zintegrowanego.

Hermetyzaja zakładu to jeden z kilku elementów programu, którego celem jest m.in. podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie ewentualnych uciążliwości zapachowych oraz jedna z kilku inwestycji FCC Polska w Zabrzu mająca dostosować zakład do najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 15 mln zł i w całości finansowana jest ze środków Grupy FCC Environment CEE.

Leave a Reply

Your email address will not be published.