Plaga pożarów odpadów trwa

Plaga pożarów odpadów trwa

Według Ministerstwa Środowiska w bieżącym roku odnotowano 63 pożary wysypisk i składowisk odpadów, z czego aż 27 było bardzo dużych i dużych (czyli takich, w których gaszeniu brało udział kilkadziesiąt jednostek straży). Dla porównania w całym ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna zanotowała 37 takich pożarów.

Pożary składowisk to plaga, która objęła cały kraj. Praktycznie w każdym rejonie Polski potrzebna była interwencja strażaków. O jej skali może świadczyć przykład województwa łódzkiego. Zresztą to właśnie na jego terenie strażacy musieli najczęściej wyjeżdżać do pożarów na wysypiskach i tylko w maju byli do nich wzywani ośmiokrotnie. Dla porównania w całym 2017 roku strażacy w Łódzkiem do dużych i bardzo dużych pożarów składowisk i wysypisk wyjeżdżali tylko cztery razy.

Trwa jeszcze badanie bezpośrednich przyczyn wystąpienia pożarów. Niemniej jednak można przypuszczać, że przynajmniej w miejscach nielegalnego magazynowania odpadów (Zgierz, Trzebinia oraz Wszedzień) mogło dojść do celowych podpaleń z zamiarem pozbycia się odpadów. Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska można przeczytać, że resort dostrzega wagę problemu, więc przygotowano propozycje rozwiązań, aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości. – Doświadczenia ostatnich tygodni pokazują, że mamy do czynienia z bardzo groźnym zjawiskiem. Dlatego proponujemy wiele rozwiązań legislacyjnych, które będą im zapobiegać. Chcemy wprowadzić znacznie ostrzejsze rygory, które muszą uzyskać firmy zajmujące się gospodarką odpadami – powiedział Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Minister Kowalczyk podkreśla, że chodzi m.in. o wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmiotów prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów. Kolejną propozycją jest obowiązek prowadzenia monitoringu wideo obiektu, w którym magazynowane lub składowane są odpady. Wśród propozycji rozwiązań znalazło się także ograniczenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku oraz kwestia wprowadzenia kryteriów wymierzania kar administracyjnych za niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów. Obecnie kara administracyjna wymierzana przez WIOŚ wynosi od 1.000 zł do 1.000.000 zł.

Leave a Reply

Your email address will not be published.