ENERIS przekształca tworzywa sztuczne w paliwo

ENERIS przekształca tworzywa sztuczne w paliwo

Grupa ENERIS zapowiada wytwarzanie paliw płynnych i parafin z odpadowych tworzyw sztucznych. Produkt ENERIS jest alternatywą dla ropy naftowej, który jednocześnie przyczynia się do zmiany sposobu myślenia o odpadach, traktując je jako cenne źródło surowców i nadając im nową wartość.

Firma Oil Back z Grupy ENERIS, po przeprowadzeniu badań testowych innowacyjnej technologii, jest gotowa do rozpoczęcia przemysłowego wytwarzania frakcji węglowodorowej z odpadowych tworzyw sztucznych (polipropylen i polietylen). To praktyczne wdrażanie idei konwergencji w ochronie środowiska, czyli całościowego spojrzenia na gospodarkę odpadową i surowcową. – W ramach prowadzonej działalności z zakresu badań i rozwoju Grupa ENERIS testuje innowacyjne rozwiązania mające na celu rozszerzenie zakresu wykorzystania potencjału surowcowego pozyskiwanych odpadów. Jednym z ważnych kierunków rozwoju jest poddawanie odpadowych tworzyw sztucznych recyklingowi i uzyskiwanie z nich nowego typu produktów – między innymi frakcji węglowodorowej, mogącej zastępować w niektórych przypadkach tak cenną ropę naftową – powiedziała Dorota Włoch, członek zarządu ENERIS Surowce S.A. Wytwarzany przez Grupę ENERIS produkt cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm z branży paliwowej i chemicznej a także wytwórców parafin i wosków. – Upatrujemy możliwości zbytu produktu węglowodorowego jako komponentu paliwowego, który dzięki dalszej rafinacji może posłużyć do wytwarzania olejów smarnych, napędowych i opałowych czy jako komponent do blendowania tzw. paliw ciężkich (np. paliwa okrętowe) lub półprodukt chemiczny – gacz parafinowy – do produkcji wosków i parafin a także rozpuszczalników — powiedział dr Tomasz Nowicki, dyrektor ds. innowacji w Grupie ENERIS.

Wykorzystywana przez ENERIS technologia, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom polskich inżynierów, pozwala uzyskać wysokiej jakości produkt stosunkowo niskim kosztem. Grupa ENERIS dysponując własnymi Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), ma nieprzerwany dostęp do surowca, co umożliwia dostosowanie zdolności produkcyjnych do zapotrzebowania rynku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.