Kłopoty finansowe firm z branży odpadowej

Kłopoty finansowe firm z branży odpadowej

Co dziewiąta firma z sektora odpadowego ma problem z terminową płatnością faktur, a blisko 60% jest w słabej bądź złej kondycji finansowej. Tak wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Bisnode.

BIG InfoMonitor oraz Bisnode wskazują, że z danych o sytuacji finansowej firm prowadzących działalność w tym sektorze wynika, że tylko 4 z 10 firm znajdują się w silnej i dobrej kondycji (odpowiednio 13 i 28%). Wykonana na początku czerwca analiza 4,4 tys. firm pokazuje, że co szóste przedsiębiorstwo jest w „złej sytuacji” (18%), a cztery na dziesięć firm w „raczej słabej” (41%). Na sytuację branży – według BIG InfoMonitor – wpłynęła tzw. ustawa śmieciowa, która weszła w życie w 2013 r. – Samorządy rozpoczęły zarządzanie odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców, co właściwie zakończyło funkcjonowanie wolnego rynku w tym obszarze, czyli możliwość wyboru – przez zarządców osiedli, właścicieli domów – firmy, którą uznali za najbardziej odpowiednią. Celem zmiany było objęcie opłatą każdego i zapewnienie odbioru śmieci od każdego, aby zapobiec sytuacji, w której część mieszkańców nie podpisuje umów na odbiór odpadów i pozbywa się ich na dzikich wysypiskach. Dziś określone obszary obsługiwane są przez wybraną przez samorządy firmę – napisano w analizie.

Tzw. ustawa śmieciowa spowodowała też gwałtowny przyrost liczby firm zajmujących się gospodarką odpadami. Według Bisnode Polska w latach 2012-2014 przybywało ich 7-9% rocznie. Obecnie na rynku aktywnie działa 8,3 tys. firm zbierających odpady. Ponad 45% z nich działa w sektorze zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, 28% to podmioty nastawione głównie na odzysk surowców z materiałów segregowanych. Pierwszą trójkę najliczniejszych zamykają firmy działające w branży demontażu wyrobów zużytych. Jak dodano w analizie, cechą charakterystyczną przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami jest ich znaczne rozdrobnienie z przewagą mikro i małych firm. Ponad 63% spośród przeanalizowanych 1,2 tys. firm, to podmioty z rocznym przychodem nieprzekraczającym 5 mln zł. W przypadku kolejnych 31% przychody te nie przekraczają 50 mln zł. Firmy średnie i duże stanowią jedynie ok. 5%, a te z roczną sprzedażą powyżej 250 mln zł, to nie więcej niż 1%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.