Dolnośląskie walczy ze smogiem

Dolnośląskie walczy ze smogiem

Zakaz stosowania paliw najgorszej jakości, a w wielu miejscach także kotłów na paliwa stałe to niektóre z zapisów, jakie weszły w życie 1 lipca na podstawie przyjętej w ubiegłym roku przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały antysmogowej.

Zgodnie z uchwałą od 1 lipca na terenie całego województwa obowiązuje zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych. Chodzi m.in. o węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla, a także o węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm. Ponadto we Wrocławiu nie można już instalować nowych kotłów na paliwa stałe, za wyjątkiem tych, których instalacja rozpoczęła się wcześniej. Nowe regulacje wskazują też, że wszystkie kominki, niebędące podstawowym źródłem ciepła w lokalu i nierozprowadzające ciepła (tzw. kominki rekreacyjne), muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych, określone w ekoprojekcie. Te, które są podstawowym źródłem ciepła i rozprowadzają ciepło, traktowane są jak kocioł.

Za nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej grozi grzywna do 5 tys. zł. W przyjętych w ubiegłym roku uchwałach antysmogowych zapisano również m.in., że całkowity zakaz palenia węglem we Wrocławiu ma zostać wprowadzony od 1 lipca 2028 r. Kolejne zapisy informują, że od 1 lipca 2024 r. w całym województwie nie będzie można używać pieców najgorszej jakości (poniżej trzeciej klasy), a do czerwca 2028 r. we Wrocławiu powinny zostać wymienione wszystkie piece na paliwa stałe. Takie kotły i tylko najwyższej jakości będzie można stosować jedynie na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Podobnie restrykcyjne – choć nieco zróżnicowane – przepisy zaczną obowiązywać także w istniejących tu uzdrowiskach. I tak w uzdrowiskach: Jelenia Góra-Uzdrowisko Cieplice, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, od 1 lipca 2028 r. będzie można korzystać jedynie z instalacji na paliwa nisko– i bezemisyjne (gazowe i na olej). Tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej, zostaną dopuszczone do użytku piece na paliwo stałe, które spełniają najwyższe standardy. Natomiast w uzdrowiskach: Czerniawa-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Długopole-Zdrój i Przerzeczyn-Zdrój nie ma potrzeby wprowadzania całkowitego zakazu stosowania paliw stałych. Tam docelowo od 1 lipca 2028 będzie można stosować tylko kotły o najwyższym standardzie, a od 1 lipca 2018 r. nie będzie dozwolona instalacja nowych kotłów i kominków na paliwa stałe niespełniających standardów ekoprojektu.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.