Efektywny recykling odpadów biodegradowalnych i mobilny PSZOK – nowe inwestycje w ZUOS Tczew

Efektywny recykling odpadów biodegradowalnych i mobilny PSZOK – nowe inwestycje w ZUOS Tczew

Obecnie w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie odpady zielone przekazywane do hali sortowni trafiają na tę samą linię technologiczną, która wykorzystywana jest do sortowania innych odpadów. Powoduje to, że podczas podawania odpadów zielonych do kompostowni nie jest możliwa praca linii sortowniczej, co wpływa na mniejszą wydajność zakładu. Aby przeciwdziałać tej sytuacji, podjęto decyzję o budowie niezależnego, dodatkowego segmentu, który umożliwi podawanie odpadów zielonych lub innych bioodpadów niewymagających sortowania bezpośrednio do hali kompostowni. – Dzięki tej inwestycji nasze urządzenia będą mogły efektywniej zająć się przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych, odciążą urządzenia obecnej sortowni i w efekcie doprowadzą do zwiększenia ilości surowców poddawanych recyklingowi – mówi Marcin Cejer, prezes ZUOS Tczew. Wykonawcą instalacji została firma Segi-Eko Sp. z o. o., która w marcu br. wygrała przetarg pn. „Projektowanie i budowa segmentu podawania frakcji bio bezpośrednio do kompostowni pracującej w systemie BIOFIX”. Obecnie każdego roku ilość odpadów zielonych wymagających bezpośrednio podawania do hali kompostowni w ZUOS Tczew wynosi ok. 4500 Mg. 

ZUOS Tczew jest również w trakcie wyboru – na drodze przetargu – firm, które dostarczą wyposażenie PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w Stegnie i Tczewie w ramach Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Mieszkańcy regionu będą mogli nie tylko przyjechać do PSZOK-ów w Stegnie czy Tczewie i wrzucić do kontenerów ubrania i opony, ale również skorzystać z tzw. mobilnego PSZOK-u. Ponadto w ramach projektu mają zostać dostarczone takie urządzenia jak brykieciarki do styropianu oraz sprzęt do zmniejszania objętości odpadów (tzw. praso-kontenery). Termin realizacji projektu zaplanowano na początek 2020 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.