Ruszyła Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych

Ruszyła Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych

W ostatnich miesiącach wiele mówi się o bezpieczeństwie instalacji i składowisk, a zapomina o pracownikach tych obiektów. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami i ENERIS Ochrona Środowiska postanowiły zwrócić uwagę przedsiębiorców i samorządowców na kwestię zagrożeń związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. W marcu 2019 r. powołali wspólnie Koalicję na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych.

Punktem wyjścia dla powołania Koalicji jest przede wszystkim niska świadomość na temat charakteru pracy i zagrożeń związanych z obowiązkami kierowcy, ładowacza czy sortowacza, szczególnie wśród mieszkańców. Nie tylko brakuje jednolitych, pełnych i wiarygodnych statystyk branżowych, ale też podstawowej wiedzy, np. o martwych polach w śmieciarkach. Tymczasem, zgodnie z danymi GUS, obecnie branża komunalna, figurująca w oficjalnych statystykach wraz z gospodarką wodną i ściekową, generuje najwyższy wskaźnik wypadkowości – w 2017 r. odnotowano 7 wypadków śmiertelnych. – Przepisy BHP rozsiane są w różnorodnych ustawach i rozporządzeniach. Znaczne wydatki związane z prawidłową ich implementacją, istotnie wpływają na całościowy koszt usług. W efekcie obszar BHP narażony jest na niedoinwestowanie i pobieżne traktowanie. Koalicja, którą powołujemy do życia, ma wesprzeć przedsiębiorców, ale i samorządy, w budowaniu bezpiecznego miejsca pracy w branży komunalnej. Ma też zwiększyć świadomość zagrożeń wśród mieszkańców i wyczulić ich na pewne zachowania – zapowiedział Sławomir Rudowicz, przewodniczący w Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Celem Koalicji jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych, dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi edukacji BHP, a także budowanie świadomości społeczeństwa odnośnie zagrożeń. Ambicją inicjatorów Koalicji jest również tworzenie i promowanie standardów zachowań kryzysowych czy działania informacyjne w zakresie edukacji na temat pierwszej pomocy. Inicjatorzy Koalicji, wspólnie z członkami ZPGO, planują przygotowywanie analiz tematycznych, jak również zbieranie i urealnianie statystyk wypadkowych. – W ENERIS konsekwentnie, krok po kroku, budujemy kulturę bezpieczeństwa pracowników – to ich życie i zdrowie jest wartością, na której bazują inne procesy operacyjne w firmie. Choć pojawiające się wciąż wypadki wymuszają stałe poszukiwanie nowych metod dbania o bezpieczeństwo, już w tej chwili mamy wypracowanych wiele dobrych praktyk dostrzeganych przez branżę i naszych pracowników – powiedział Paweł Augustyn, prezes zarządu ENERIS Surowce.

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (w skrócie Koalicja BHP) jest inicjatywą dobrowolną i otwartą na wszystkich, którym bliska jest troska o zdrowie pracowników. Zaproszenie do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą kierowane jest szczególnie do członków ZPGO, władz samorządowych oraz przedsiębiorców realizujących usługi komunalne dla społeczności lokalnych, jak i biznesu. Chętni do podjęcia współpracy są proszeni o kontakt z ENERIS pod adresem koalicjabhp@eneris.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.