Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę i modernizację ZUSOK

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę i modernizację ZUSOK

Rozbudowany i zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na warszawskim Targówku rozpocznie pracę w 2024 roku. Inwestycja nie tylko usprawni stołeczny rynek gospodarki odpadami, ale również przybliży miasto do samowystarczalności energetycznej. W poniedziałek 5 października na placu budowy przy ul. Zabranieckiej 2 odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania symbolicznego aktu erekcyjnego tej przełomowej inwestycji.

ZUSOK przy ul. Zabranieckiej działa od ponad 20 lat. Rozpoczęta kilkanaście miesięcy temu rozbudowa i modernizacja instalacji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby miasta w zakresie gospodarowania odpadami. Dzięki trwającej inwestycji obiekt będzie w stanie przetworzyć ponad 300 tys. t/r zmieszanych odpadów komunalnych, których nie da się poddać recyklingowi.

Prace przy rozbudowie zakładu postępują dynamicznie, co potwierdzają stale „rosnące” konstrukcje obiektu. We wtorek 5 października w betonowej bryle, która stanie się częścią modernizowanego ZUSOK, wmurowany został akt erekcyjny. Symboliczny dokument umieszczono w specjalnej kapsule wraz z aktualnym wydaniem dziennika oraz pięciozłotówką. Akt podpisali: Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy, Zdzisław Gawlik, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie oraz Kyu-Won Kang, Dyrektor Projektu w POSCO E&C, generalnego wykonawcy inwestycji.

Jesteśmy na miejscu budowy największej i najefektywniejszej w Polsce instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ta inwestycja pozwoli nam osiągnąć kilka celów na raz. Z jednej strony będzie to zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów – z obecnych 40 tys. ton do ponad 300 tysięcy rocznie. Z drugiej – produkcja energii. Instalacja zapewni aż 25 procent energii potrzebnej jednostkom miejskim – mówił Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK na Targówku to inwestycja wyjątkowa w skali całej Polski. Jej kolejne etapy są realizowane przy równoczesnym funkcjonowaniu instalacji. Nowy ZUSOK powstaje zgodnie ze standardem BAT (Best Available Techniques), czyli najlepszej dostępnej techniki. Dotyczy to zarówno rozwiązań inżynieryjnych, jak i oddziaływania inwestycji na otoczenie.

Obecnie prowadzone są intensywne prace dotyczące obiektów charakterystycznych: estakady drogowej, hali bunkra, hali wyładunku, hali waloryzacji żużla, obiektu energetycznego, trzonu komina oraz konstrukcji stalowej pod kotły K2 i K3 – wymienia Zdzisław Gawlik, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie.

Rozbudowany ZUSOK będzie również obiektem ekologicznym, o dużym znaczeniu edukacyjnym. Zastosowane najlepsze dostępne rozwiązania technologiczne zminimalizują możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na otoczenie. Na terenie obiektu pojawią się zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych. Przez cały zakład przebiegać będzie ścieżka edukacyjna, która umożliwi zapoznanie się z procesem termicznego przetwarzania odpadów od wewnątrz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.