Powstał Związek Producentów i Dystrybutorów Maszyn Roboczych

Powstał Związek Producentów i Dystrybutorów Maszyn Roboczych

24 marca 2022 roku w Warszawie powołany został Związek Producentów i Dystrybutorów Maszyn Roboczych. Prezesem Związku został Adrian Winnicki (Bobcat EMEA), wiceprezesem Marek Surma (Broker Serwis), a członkiem zarządu Rafał Koźmin (LiuGong Dressta Machinery).

Na spotkanie założycielskie przyjechało ok. 40 przedstawicieli producentów i dystrybutorów maszyn budowlanych, czy szerzej – maszyn roboczych z całego kraju, a niektórzy nawet z zagranicy. Zjazd był pokłosiem wielu wcześniejszych rozmów między dystrybutorami, w których zgłaszali oni potrzebę powołania organizacji skupiającej branżę. Prowadzący spotkanie Rafał Jajor (Lasmedia) przedstawił ogólne cele organizacji:

 • promowanie nowoczesnych i bezpiecznych metod pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń spełniających wszelkie wymagania prawne,
 • eliminowanie z rynku nieuczciwej konkurencji, działającej poza prawem,
 • reprezentowanie członków wobec organów władzy i administracji rządowej, opiniowanie powstających aktów prawnych i walka o przepisy gwarantujące stabilny rozwój całej branży,
 • szerzenie wiedzy wśród użytkowników na temat maszyn i urządzeń roboczych oraz promowanie tych produktów, które dają gwarancję bezpiecznej i wydajnej pracy,
 • wymiana doświadczeń między członkami i współpraca w rozwiązywaniu wspólnych problemów, z uszanowaniem konkurencji między dystrybutorami.

Propozycje konkretnych zadań dla organizacji przedstawił Zbigniew Migda (Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych):

 • walka z nieuczciwymi dostawcami (np. sprzedającymi maszyny bez certyfikatu CE czy bez spełnienia innych wymagań),
 • wymiana informacji między dystrybutorami (np. o wielkości sprzedaży, ostrzeżenia o nieuczciwych kontrahentach),
 • obecność w międzynarodowych organizacjach dystrybutorów (np. CECE),
 • przygotowywanie analiz, badań rynku itp.,
 • staranie się o wprowadzenie zasad promujących nowe maszyny w przetargach publicznych,
 • dążenie do wprowadzenia okresowych przeglądów technicznych maszyn,
 • pomoc prawna dla członków.

Przedstawione propozycje zostały poddane dyskusji. Uczestnicy spotkania zgłosili kolejne zadania dla organizacji:

 • organizowanie zebrań dla członków, prelekcji ekonomistów itp.,
 • przygotowywanie prognoz ekonomicznych, analiz inwestycji w sektorze publicznym i prywatnym,
 • treningi operatorskie – doradztwo, pomoc organizacyjna, wyznaczanie standardów,
 • doradztwo dla instytucji finansowych – zapobieganie finansowaniu maszyn niespełniających lokalnych norm, skradzionych, ze sfabrykowanymi tabliczkami znamionowymi itp.,
 • koordynacja wydarzeń branżowych.

Priorytety organizacji zostaną wkrótce określone wspólnie przez członków i władze organizacji. Mecenas Łukasz Bąk z kancelarii Jaskot-Bąk Adwokaci omówił formy prawne, jakie może mieć organizacja skupiająca dystrybutorów maszyn. Wymienił wady i zalety stowarzyszenia, fundacji, izby gospodarczej i związku pracodawców. Jako najlepszą i dającą największe uprawnienia formułę prawną wskazał organizację pracodawców. Mecenas podał przykłady wielu działających w Polsce związków pracodawców, właściwie każda niemal branża ma już taki związek.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele producentów i dystrybutorów maszyn zgodzili się, że formuła związku pracodawców najlepiej spełni ich potrzeby i oczekiwania. Dlatego, zgodnie z wymogami prawnymi, odbyło się Zgromadzenia Założycielskie Związku Producentów i Dystrybutorów Maszyn Roboczych. Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu Związku, a także o przyjęciu Statutu Związku. W wyniku przeprowadzonych głosowań w skład Zarządu weszli: Adrian Winnicki (Bobcat EMEA), Rafał Koźmin (LiuGong Dressta Machinery) i Marek Surma (Broker Serwis), natomiast prezesem organizacji został Adrian Winnicki. Do Komisji Rewizyjnej, także w drodze tajnych wyborów, powołani zostali: Andrzej Gierszon (LiuGong Dressta Machinery) i Robert Bisaga (Klinika Maszyn). Po zebraniu założycielskim Zarząd Związku odbył pierwsze swoje posiedzenie. Podjęto na nim m.in. decyzję o powołaniu na funkcję wiceprezesa Marka Surmę. Na dyrektora biura Związku powołany został Rafał Jajor. Biuro zlokalizowane zostało w miejscu pracy dyrektora, czyli w Błoniu, w siedzibie wydawnictwa Lasmedia.

Zarząd podjął decyzję o przyjęciu Stowarzyszenia Operatorów Maszyn Roboczych w poczet Członków Wspierających Związek i jednocześnie powołaniu prezesa Stowarzyszenia Zbigniewa Migdę na pełnomocnika zarządu. Biuro otrzymało zlecenie szeregu działań mających m.in. na celu rejestrację Związku w KRS, otwarcie konta bankowego, wynajęcie biura księgowego, stworzenie strony internetowej itp.

Kontakt:

Związek Producentów i Dystrybutorów Maszyn Roboczych

Tel. 663 333 877, rafal.jajor@lasmedia.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.