Nowe pojazdy dla ENERIS Surowce w Kielcach

Nowe pojazdy dla ENERIS Surowce w Kielcach

W związku z wprowadzonym w Kielcach systemem segregacji odpadów na 5 frakcji, ENERIS Surowce powiększył swoją flotę o 8 nowych pojazdów specjalistycznych. Zakupione samochody są ekonomiczne, ekologiczne i wyposażone w nowoczesne rozwiązania dopasowane do systemu odbioru odpadów w Kielcach. Aby wesprzeć mieszkańców w prawidłowym segregowaniu odpadów, miasto przystąpiło do „Koalicji 5 Frakcji”, której inicjatorem jest Grupa ENERIS.

Sześć śmieciarek jednokomorowych, jedna śmieciarka „mini” oraz jeden hakowiec do opróżniania kontenerów – to nowy sprzęt, który od marca odbiera odpady od mieszkańców Kielc. Łącznie do obsługi kontraktu przeznaczone są 33 pojazdy. – Pomimo zwiększenia liczby odbieranych frakcji o papier, powiększona flota pozwoli nam na świadczenie usług na dotychczasowym, najwyższym poziomie. Pojazdy są wyposażone w oprzyrządowanie spełniające wymogi systemu w Kielcach, który jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce — powiedział Daniel Krysztofiak, dyrektor ds. operacyjnych kieleckiego Zakładu ENERIS Surowce.

Wszystkie zakupione pojazdy spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa oraz środowiskowe – w tym normę emisji spalin Euro VI. Bezpośrednie znaczenie dla mieszkańców ma niższy niż w starszych modelach poziom hałasu emitowanego przez śmieciarki. Nowe pojazdy, tak jak wszystkie pozostałe wchodzące w skład floty kieleckiego zakładu, zostały wyposażone w kamery, Wi-Fi oraz systemy GPS i RFID. Dzięki kamerom oraz czytnikom zamontowanym na śmieciarkach możliwe jest ważenie pojemników oraz przypisywanie ich do konkretnych posesji, a co za tym idzie, skuteczniejsza kontrola segregacji oraz odbioru odpadów. To między innymi dzięki zastosowaniu tej technologii, kielecki system zarządzania gospodarką odpadową zaliczany jest do najnowocześniejszych w Polsce.

Mija drugi miesiąc, odkąd kielczanie segregują również papier. Do niebieskich worków (nieruchomości jednorodzinne) i pojemników (osiedla) trafiają gazety i czasopisma, książki i zeszyty, papierowe torby i worki, opakowania z tektury i papieru, karton, papier pakowy. – Dużym zainteresowaniem cieszy się zbiórka papieru i tektury wśród mieszkańców domów jednorodzinnych. Dostarczane od początku marca niebieskie worki są regularnie wystawiane przez mieszkańców – powiedziała Ewelina Nartowska, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydziału Usług Komunalnych.

Aby wesprzeć edukację mieszkańców na temat poprawnej segregacji odpadów, Urząd Miasta w Kielcach jako pierwszy polski samorząd, przystąpił właśnie do „Koalicji 5 frakcji”. Międzysektorowe porozumienie zrzeszające biznes, organizacje NGO oraz samorządy, ma na celu wprowadzenie jednolitego systemu oznakowania na opakowania, z którymi styka się konsument. Opracowane piktogramy i informacje w jednoznaczny sposób wskazują, do jakiego pojemnika należy wrzucić każdy z elementów opakowania. Co ważne, symbole są spójne z etykietami umieszczonymi na kieleckich pojemnikach na odpady. – Naszym celem jest faktyczna i praktyczna edukacja konsumenta. Każdy z nas odpowiada za realizację prawnie wyznaczonych, bardzo wysokich poziomów odzysku. Nasza inicjatywa wychodzi więc naprzeciw nowym wymaganiom Komisji Europejskiej dotyczącym gospodarki obiegu zamkniętego. Wierzymy, że najważniejsza jest zbiórka u źródła, czyli po prostu w domach. Wciąż otrzymujemy wiele tych samych pytań dotyczących właściwego segregowania, np.: czy pudełko po jogurcie musi być umyte? Czy butelka po wodzie powinna być zgnieciona? Wątpliwości jest wciąż wiele, stąd potrzebny jest spójny, całościowy system, który poprowadzi konsumenta po jakościowej segregacji odpadów — skomentowała Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji ENERIS.

Pomysłodawcami i inicjatorami projektu są ENERIS Ochrona Środowiska i CSR Consulting. Pełna lista zrzeszonych organizacji oraz informacje o tym, jak dołączyć do programu, dostępne są na stronie www.5frakcji.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.