Wyzwania w gospodarce odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami

Firma EKORUM organizuje czesko-polską konferencję „Wyzwania w gospodarce odpadami”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2018 r. w czeskiej Ostawie. Zostanie ona połączona z wizytacją biogazowni na bioodpady oraz linii do produkcji paliw alternatywnych oraz kompostowania.

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce przeszedł gruntowną zmianę, dostosowując się do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Z kolei gospodarka Czech jest uważana za jedną z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postsocjalistycznych. Choć obszar gospodarki odpadami jest tu jeszcze stosunkowo młody, to jednak rozwija się on bardzo dynamicznie.

Jakie wyzwania stoją przed naszymi krajami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi? Czym możemy pochwalić się przed naszymi sąsiadami, a jakie działania podejmowane na ich terenie mogą być dla nas wzorem? Na te i inne pytania będzie można znaleźć odpowiedź właśnie podczas czesko-polskiej konferencji „Wyzwania w gospodarce odpadami”.

W trakcie wydarzenia poruszona zostanie również tematyka poziomów odzysku i recyklingu, gospodarowania bioodpadami, rola instalacji do spalania odpadów, nowych kierunków w przetwarzaniu odpadów. Do grona prelegentów zostali zaproszeni eksperci z branży gospodarki odpadami obu państw. Rangę spotkania podkreśla m.in. udział przedstawicieli czeskiego Ministerstwa Środowiska oraz tamtejszego Ministerstwa Przemysłu i Handlu, odpowiedzialnego za gospodarkę paliwami z odpadów.

Szczegółowy program konferencji na stronie www.ekorum.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.