Elektryczne śmieciarki Renault Trucks na ulicach Paryża

Elektryczne śmieciarki Renault Trucks na ulicach Paryża

13. dzielnica Paryża będzie obsługiwana przez 18 elektrycznych pojazdów Renault Trucks, zapewniając tym samym w 100% bezemisyjną zbiórkę odpadów.

Firma Sepur, ekspert w dziedzinie zbiórki odpadów i zarządzania nimi, odebrała 18 pojazdów Renault Trucks E-Tech D Wide przeznaczonych do zbiórki odpadów z gospodarstw domowych w 13. dzielnicy Paryża. Te całkowicie elektryczne, nie emitujące CO2 i ciche śmieciarki już przemierzają ulice stolicy Francji, zbierając odpady od 180 tys. mieszkańców dzielnicy. Odbiór odpadów za pomocą takich pojazdów pozwala zrealizować cele dotyczące redukcji śladu węglowego i zmian klimatycznych określone w Paryskim Planie Klimatycznym. Jest to duży krok naprzód ze strony gminy w ograniczaniu wpływu na środowisko i poprawie jakości życia mieszkańców. Zakupione śmieciarki Renault Trucks D Wide E-Tech wyposażone w zabudowę Semat będą realizować ok. 100 zbiórek tygodniowo, co oznacza uniknięcie w tym czasie emisji 21 ton CO2, w porównaniu do zbiórek wykonywanych przy zastosowaniu pojazdów zasilanych gazem ziemnym.

Sepur i Renault Trucks podjęły poważne zobowiązania i prowadzą ambitną politykę w celu zmniejszenia wpływu ich działalności na środowisko: – U podstaw naszego DNA leży oferowanie władzom lokalnym możliwie najbardziej zrównoważonego transportu. Od 2014 roku przekształcamy naszą flotę, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Postawiliśmy sobie za cel wyeliminowanie pojazdów napędzanych silnikami Diesla ze wszystkich naszych zbiórek do 2025 roku – powiedział prezes Sepur, Youri Ivanov.

– Mobilność elektryczna jest podstawą strategii Renault Trucks w zakresie transportu bezemisyjnego. Dążymy do tego, aby do 2030 r. 50% naszej sprzedaży stanowiły pojazdy elektryczne, a do 2040 r. wszystkie sprzedawane przez nas pojazdy były całkowicie pozbawione napędu z paliw kopalnych – wyjaśnia Bruno Blin, prezes Renault Trucks.Oddanie do użytku 18 elektrycznych śmieciarek to ważny krok na drodze postępu miasta w kierunku czystej i zrównoważonej mobilności. Jesteśmy dumni, że wraz z Sepur możemy odegrać rolę w tym przedsięwzięciu.

Jako wiodący operator zbiórki odpadów komunalnych we Francji, Sepur od 60 lat realizuje misję służby publicznej na rzecz środowiska. Ta średniej wielkości firma jest obecna w większości obszarów, takich jak zbiórka odpadów komunalnych na obszarach miejskich i zbiórka dla podmiotów przemysłowych, sortowanie i odzysk bioodpadów oraz oczyszczanie miast. W 2020 roku firma Sepur zebrała 1,7 mln ton odpadów od osób prywatnych i firm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.