Trzy dni dyskusji o odpadach podczas POLECO 2022

Trzy dni dyskusji o odpadach podczas POLECO 2022

Jak powinien być zbudowany system gospodarki odpadami, aby osiągać najlepsze wyniki? Jakie dobre praktyki w tym zakresie sprawnie funkcjonują w naszym kraju? Na czym polega holistyczne zarządzanie odpadami? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy wydarzenia towarzyszącego targom POLECO, które w tym roku odbędą się w dniach 19-21 października.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to nie tylko ekspozycja firm najbardziej zaangażowanych w ochronę klimatu, to przede wszystkim miejsce, w którym rozmawia się o aktualnych wyzwaniach rynku. Targom POLECO towarzyszy szereg ważnych konferencji. Jedna z nich to wydarzenie „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…”. Ta branżowa debata potrwa aż trzy targowe dni – od 19 do 21 października. Organizatorami konferencji „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” są TOMRA, Fundacja PlasticsEurope, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Grupa MTP.

Holistyczne zarządzanie zasobami

TOMRA i TOMRA Talks zaproszą do dyskusji pt. „Holistyczne zarządzanie zasobami”, podczas której zaprezentowany zostanie stworzony przez ekspertów firm Eunomia i TOMRA model zależnych od siebie narzędzi, które mają ułatwić przejście do gospodarki obiegu zamkniętego. Uczestnicy porozmawiają o najlepszych praktykach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które już funkcjonują w Polsce, a także spróbują odpowiedzieć na pytanie, jak można osiągać najwyższe możliwe wskaźniki recyklingu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Mowa będzie także m.in. o selektywnej zbiórce różnych frakcji odpadów komunalnych, systemach kaucyjno-depozytowych oraz o sortowaniu odpadów zmieszanych.

Jak zadbać o tworzywa sztuczne?

„Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych” to część konferencji, o którą zadba Fundacja PlasticsEurope. Czy jesteśmy dziś w stanie zastąpić tworzywa sztuczne czymś równie trwałym, energetycznie i surowcowo efektywnym i łatwym w recyklingu, czy też warto zgodzić się, iż popularny plastik jest dla gospodarki cyrkularnej niezbędny? A jeśli to drugie, to jak w pełni wykorzystać potencjał tworzyw sztucznych, ich prawidłowe ekoprojektowanie, a także efektywną zbiórkę i końcowe zagospodarowanie odpadów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań podczas panelu pod patronatem PlasticsEurope.

Gospodarka surowcami wtórnymi

Na dyskusję pod hasłem „Gospodarka surowcami wtórnymi” zaprosi z kolei Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy. Uczestnicy będą mówić podczas niej m.in. o zwiększaniu świadomości społecznej, zrównoważonym rozwoju i prowadzeniu gospodarki opartej na recyklingu poprzez odzysk surowców z odpadów, o możliwościach rozwoju przedsiębiorstw z obszaru recyklingu, w tym odzysku i zagospodarowania metali, jak i systemach certyfikacji dających pewność stosowania materiałów pochodzących z recyklingu. Uczestnicy wskażą stosowane już w praktyce instrumenty umożliwiające przejście nie tylko na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ale równie ważną zmianę w kierunku innowacyjności opartej o przemysł 4.0. 

Porozmawiajmy również o…

W programie trzydniowej konferencji „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” podczas targów POLECO w Poznaniu znajdą się także inne branżowe dyskusje, poświęcone m.in. aktualnym danym dotyczącym zamykania obiegu tworzyw sztucznych w gospodarce europejskiej, które w tym roku po raz pierwszy zostały rozszerzone na Polskę, dobrym praktykom na rynku recyklingu tworzyw sztucznych, transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, efektywnemu zagospodarowaniu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz sortowaniu odpadów przed spalaniem i składowaniem, a także zagospodarowaniu odpadów metali, szkła oraz drewna.

Więcej szczegółów o konferencji „Dobre praktyki gospodarki odpadowej – porozmawiajmy o…” podczas Targów POLECO 2022 w Poznaniu dostępnych jest na stronie targów POLECO

Leave a Reply

Your email address will not be published.