AMP Robotics – nowy partner Agrex-Eco

Na początku marca br. do grona przedsiębiorstw reprezentowanych w Polsce przez Agrex-Eco dołączyła amerykańska firma AMP Robotics, która od 2014 r. z sukcesem wdraża rozwiązania oparte o roboty i tzw. sztuczną inteligencję do procesów przetwarzania odpadów. Dzięki temu warszawska spółka ma teraz możliwość oferowania technologii zwiększających wydajność i skuteczność sortowania m.in. odpadów opakowaniowych (plastik, metal, papier, karton), porozbiórkowych czy elementów elektroniki w produktach RTV i AGD. Efektywność modułów AMP Robotics wynika m.in. z zastosowania zaawansowanego systemu wizyjnego oraz oprogramowania komputerowego AI, które potrafią „uczyć się” właściwego rozpoznawania przedmiotów na podstawie analizy milionów obrazów różnych sortowanych obiektów pod względem ich rozmiaru, koloru czy struktury materiałowej. Istotną rolę odgrywa też duża szybkość ruchów pojedynczych sorterów – w ciągu minuty możliwe jest nawet 160 pobrań zdefiniowanych przedmiotów.

Automatyzacja sortowni w oparciu o roboty, przy relatywnie niskich kosztach inwestycji, usprawnia działanie zakładu i przynosi szybki zwrot nakładów inwestycyjnych poprzez spadek kosztów operacyjnych (roboty mogą pracować 24 godziny na dobę nie męcząc się), większy odzysk cennych surowców i zastąpienie pracy ręcznej. Ostatni aspekt ma szczególne znaczenie w dobie pandemii, ponieważ zastosowanie robotów w procesie sortowania ogranicza kontakt człowieka z odpadami, więc jest on mniej narażony na zakażenie. Więcej informacji na www.agrex-eco.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.