Sprawny montaż i wymierne korzyści

Sprawny montaż i wymierne korzyści

Od kilku miesięcy tyska spółka Master – Odpady i Energia korzysta z belownicy PAAL Konti X 325 J. Nowa maszyna idealnie trafiła w potrzeby zakładu i szybko wykazała swoje liczne zalety.

Źródłem napędu prasy są dwa silniki elektryczne o mocy 37 kW każdy, współpracujące z pompami wielotłoczkowymi o zmiennej wydajności. Taki zespół jest bardzo wydajny i charakteryzuje się niskim zużyciem energii.

 Poprzednia belownica miała już 7 lat i coraz częściej ulegała awariom. Po pewnym czasie sporym problemem okazało się też znajdowanie części zamiennych. Z tych względów podjęto decyzję o zakupie nowej maszyny. W ogłoszonym przetargu firma jasno precyzowała swoje wymagania. – Miejsce, w którym pracuje belownica jest dość ograniczone, dlatego zależało nam, by nowa prasa miała takie same gabaryty, co poprzednia, ale zapewniała nieco większą przepustowość. Mocno zwracaliśmy również uwagę na referencje i liczbę zainstalowanych maszyn, bo firma, która ma duże doświadczenie, jest w stanie sprawniej i szybciej przeprowadzić montaż, zapobiegając kłopotliwemu przestojowi linii technologicznej. Bardzo nam na tym zależało – opowiada Paweł Kondratowicz, kierownik działu produkcji i składowania w spółce Master – Odpady i Energia. Wszystkie kryteria techniczne doskonale spełniała belownica PAAL Konti X 325 J zaproponowana przez firmę Wende Recyclingtech s.c. Dostawca maszyny stanął też na wysokości zadania, jeśli chodzi o jej instalację. – Demontaż starej prasy i montaż nowej belownicy zajął tylko cztery dni i w większości były to dni wolne od pracy, dzięki czemu nie zostało zakłócone normalne funkcjonowanie zakładu. Bardzo cenię sobie takie podejście do klienta. Naszą uwagę zwrócił również fakt, że wszystko zostało odpowiednio zwymiarowanie i belownica jest idealnie dopasowana do tego miejsca. Ale ten profesjonalizm dał się już zauważyć dużo wcześniej, choćby podczas prac projektowych czy konsultacji technicznych drogą mailową – to absolutnie najwyższy poziom – wspomina Paweł Kondratowicz.

Maszyna została wyposażona w drabinkę oraz komplet szerokich podestów z barierkami, zapewniając bezpieczną obsługę wysoko umieszczonych podzespołów.

Nowa prasa jest obecnie wykorzystywana głównie do belowania papieru, kartonu, kilku rodzajów PET, tworzyw sztucznych itp. W przyszłości będzie też służyła do prasowania paliwa alternatywnego pre-RDF, aby móc je łatwiej magazynować w oczekiwaniu na lepszą sytuację rynkową. Maszyna PAAL cały czas jest eksploatowana bardzo intensywnie, pracuje od poniedziałku do piątku na dwóch zmianach po ok. 14 godzin. Jej wydajność w pełni zaspokaja oczekiwania zakładu „Master”. –  W ciągu połowy zmiany jesteśmy w stanie przetwarzać na nowej prasie 11-12 ton papieru z selektywnej zbiórki, co daje od 50 do 60 kostek. To o ok. 20% lepszy wynik niż uzyskiwany na poprzedniej maszynie. Poza tym każda bela jest o ok. 10% cięższa i znacznie bardziej foremna – ich kształt jest nieporównywalnie lepszy. Dzięki temu łatwiej je chwytać, przewozić, układać w pryzmy czy załadowywać na samochód – tłumaczy kierownik. Dla Pawła Kondratowicza ma to jeszcze jedno istotne znaczenie. Kiedy kostka nie jest dobrze zagęszczona i uformowana, sprasowany materiał rozpręża się i może dojść do pęknięcia drutu. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy taka kostka znajduje się na wysokości kilku metrów, ponieważ może spaść i zrobić komuś krzywdę. Z kolei większa masa pojedynczej beli sprawia, że w magazynie czy na naczepie mieści się więcej surowca, co polepsza stopień wykorzystania dostępnej przestrzeni i zmniejsza koszty transportu.

Termin, przebieg i czas montażu belownicy PAAL były dla firmy „Master” pozytywnym zaskoczeniem. Na zdjęciu od lewej Paweł Kondratowicz, kierownik działu produkcji i składowania w tyskiej spółce oraz Łukasz Michalski, menadżer ds. sprzedaży Wende Recyclingtech s.c.

Belownica zakupiona przez spółkę Master – Odpady i Energia to automatyczna prasa kanałowa z dwoma silnikami elektrycznymi, oba o mocy 37 kW. W celu redukcji zużycia energii firma PAAL stosuje w oferowanych maszynach pompy tłoczkowe o zmiennej geometrii, dzięki którym zastosowanie takich jednostek jest w zupełności wystarczające nawet dla bardziej wymagających aplikacji (w przypadku pomp zębatych uzyskanie podobnych parametrów wymagałoby użycia silników 2×45 kW). Nowoczesna prasa oferuje w pełni automatyczne wiązanie krzyżowe. Otrzymywane na niej bele mają doskonały kształt i nawet najdrobniejszy materiał nie ulega dekompresji. Maszyna zapewnia maksymalny nacisk 101 ton, co sprawia, że masa pojedynczej kostki o przekroju 75×110 cm osiąga wagę nawet 650 kg. W ostatecznym bilansie przekłada się to na niższe koszty logistyczne i mniejsze zużycie drutu. Ponadto, w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, system wiązania zastosowany w prasach PAAL jest wyposażony w silnik elektryczny. W ten sposób proces wiązania przebiega szybciej, stabilniej i nie jest podatny na wpływ temperatury, jak w przypadku systemów hydraulicznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.