Rozdrabniacz Eggersmann Teuton Z 50 Ecoline na wskroś przemyślany!

Rozdrabniacz Eggersmann Teuton Z 50 Ecoline na wskroś przemyślany!

Spółka Eko Dolina z Łężyc k. Gdyni obsługuje łącznie 9 gmin i miast zamieszkałych przez blisko pół miliona osób. Rocznie trafia do niej ponad 200 tys. ton odpadów. Aby je sprawnie przetwarzać, spełniając jednocześnie coraz wyższe wymagania w zakresie poziomów odzysku i recyklingu, konieczne jest systematyczne unowocześnianie parku maszynowego. Niedawno został on uzupełniony o jednowałowy rozdrabniacz wolnoobrotowy Eggersmann Teuton Z 50 w kompletacji Ecoline.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu z rozdrabniaczami różnych marek, podczas określania kryteriów przetargu na nową maszynę spółka Eko Dolina miała jasno sprecyzowane wymagania. – Przede wszystkim zależało nam na odpowiedniej wydajności, aby możliwie jak najszybciej przerobić daną partię materiału i móc skierować ładowarkę oraz operatorów do kolejnych czynności – wspomina Grzegorz Ignacek, kierownik Działu ds. Eksploatacji Kompostowni w Eko Dolinie. – Nie mniejsze znaczenie miała też łatwość konserwacji i czyszczenia, pozwalając po zakończonej pracy na sprawne, komfortowe i bez większego wysiłku doprowadzenie maszyny do stanu umożliwiającego jej dalszą bezpieczną eksploatację. Kierownik zwraca uwagę na jeszcze inne rozwiązanie: – Chcieliśmy, aby nowy rozdrabniacz był wyposażony w rewers hydrauliczny i mógł rozpoczynać pracę pod obciążeniem. Jeśli do komory roboczej wpadnie jakiś element nierozdrabnialny, a nie ma tych funkcji, wówczas bardzo trudno go usunąć. Ostatnim z kluczowych wymogów był autonomiczny układ jezdny, który pozwala na wygodne przestawianie maszyny bez konieczności angażowania ładowarki czy ciągnika.

Funkcja rewersowania służy nie tylko do odblokowywania wału, ale również jego automatycznego czyszczenia, eliminując konieczność ręcznego usuwania nawiniętych folii, sznurków czy innych materiałów. Wał jest napędzany z obu stron, dzięki czemu nie jest poddawany naprężeniom skrętnym i może być przekazywana na niego większa moc.
Każdy ząb jest mocowany za pomocą dwóch śrub. Nakrętki znajdują w takim miejscu, że są łatwo dostępne i nie ulegają „obrobieniu” przez odpady.

Powyższe kryteria spełniał rozdrabniacz wolnoobrotowy Eggersmann Teuton Z 50 Ecoline, a jego cena okazała się najbardziej atrakcyjna. W zakładzie Eko Dolina zastąpił wysłużony rozdrabniacz tego typu z 2004 r., którego remont był już nieopłacalny. Obecnie nowa maszyna jest wykorzystywana przede wszystkim do pracy z odpadami zielonymi, gdzie jej główne zadanie polega na rozrywaniu worków oraz rozdrabnianiu dużych gałęzi. Znajduje też zastosowanie przy przetwarzaniu odpadów wielkogabarytowych, wspomagając w tzw. pikach starszą maszynę o mniejszej wydajności. Do tej pory Teuton Z 50 przepracował ponad 300 godzin, co pozwoliło na jego pierwsze oceny. – Rozdrabniacz Teuton w 100% spełnia nasze oczekiwania. Na odpadach zielonych wydajność jest ok. 30% wyższa od zakładanej, natomiast w przypadku tzw. gabarytów ten wskaźnik jest większy o niemal 40%. Co istotne zużywa przy tym znacznie mniej paliwa. Średnie spalanie kształtuje się na poziomie 24 l/h – opowiada Grzegorz Ignacek. Jego zdaniem maszyna jest przyjazna dla użytkownika i ma wiele udogodnień, dzięki czemu operatorzy chętnie na niej pracują. Za przykład ciekawego rozwiązania, z którego również sam korzysta podaje system telematyczny, umożliwiający zdalny podgląd bieżącej lokalizacji oraz kluczowych parametrów roboczych i eksploatacyjnych. Z gromadzonych danych można tworzyć raporty, które ułatwiają optymalizację wykorzystania rozdrabniacza.

Uwagę zwraca panel sterowania, informujący np. który typ noży jest optymalny dla danego rodzaju odpadów. Do wyboru jest kilka predefiniowanych trybów pracy, ale można też zaprogramować własny.
Regulacja szczeliny między wałem a grzebieniem przeciwtnącym odbywa się za pomocą specjalnych wkładek. Użytkownik ma do dyspozycji trzy pary takich elementów, a każdy z nich można ustawić w dwóch położeniach, co łącznie daje sześć pozycji grzebienia.

Kierownik Działu ds. Eksploatacji Kompostowni pozytywnie odnosi się też do współpracy z firmą Agrex-Eco, która dostarczyła maszynę Teuton. – Z Agrex-Eco znamy się od dawna i mamy już od nich wiele maszyn. Łatwo się z nimi skontaktować i zawsze chętnie służą pomocą. Jeśli chodzi o tę maszynę, na plus zaskoczył nas termin dostawy. Otrzymaliśmy ją po niecałych dwóch miesiącach.

Maszyna Teuton Z 50 jest wyposażona w wał o długości 3000 mm i średnicy 1050 mm. Obraca się on z prędkością w zakresie od 20 do 40 obr./min. W rozdrabniaczu dostarczonym do Eko Doliny zastosowano zęby uniwersalne (jest ich 30), których wymiary i geometria zapewniają agresywniejsze „atakowanie” materiału oraz lepsze pobieranie go do komory roboczej. 6-pozycyjny grzebień przeciwtnący umożliwia łatwe dopasowanie frakcji wyjściowej do pożądanej wielkości. Składa się z trzech segmentów, więc ewentualne uszkodzenie części grzebienia nie wiąże się z koniecznością wymiany całego elementu. Jeśli wymagany jest jeszcze większy stopień rozdrobnienia, pod wałem można zamontować kosz klasyfikacyjny z sitami heksagonalnymi lub rusztami domielającymi. Dzięki temu materiał będzie opuszczał komorę roboczą dopiero po osiągnięciu odpowiedniej wielkości. Zmiana kosza jest bardzo łatwa i zajmuje ok. 10 min.

Ważną zaletą rozdrabniacza Teuton Z 50 jest duża odległość między wałem roboczym, a znajdującym się pod nim przenośnikiem taśmowym. Dzięki temu w maszynie nie dochodzi do powstawania zatorów, gdy trafiają do niej bardzo duże ilości materiału – w przypadku bioodpadów nawet 60-80 t/h. Nad przenośnikiem wyrzutowym zamontowano separator magnetyczny do wydzielania metali żelaznych. Jest on regulowany hydraulicznie i może pracować w obu kierunkach.

Całość została zabudowana na 3-osiowym podwoziu w postaci przyczepy. Wyposażono je w sprężarkę napędzaną elektrycznie, umożliwiając zwolnienie hamulców i regulację wysokości zawieszenia bez udziału pojazdu wyposażonego w instalację pneumatyczną. W praktyce oznacza to możliwość przemieszczania rozdrabniacza za pomocą np. zwykłej ładowarki.

Karol Wójtowicz

Leave a Reply

Your email address will not be published.