Nowa generacja rozdrabniaczy stacjonarnych Doppstadt Ceron – jeszcze większe możliwości

Nowa generacja rozdrabniaczy stacjonarnych Doppstadt Ceron – jeszcze większe możliwości

Korzystając z własnych doświadczeń, ale także wsłuchując się w potrzeby klientów, firma Doppstadt stale unowocześnia oferowane maszyny, dzięki czemu są one coraz bardziej dopracowane, niezawodne i trwałe, a jednocześnie zdolne do pracy w trudniejszych warunkach czy z większymi obciążeniami. Takim modernizacjom niedawno poddano serię stacjonarnych, wolnoobrotowych rozdrabniaczy jednowałowych Ceron.

W najnowszych maszynach serii Ceron są stosowane silniki prądu przemiennego opracowane przez firmę ABB. Napęd wału jest bezpośredni, obejmuje tylko sprzęgło elastyczne i przekładnię planetarną.
Obudowa odchylana niemal poziomo zapewnia idealny dostęp do komory roboczej, ułatwiając np. wymianę noży albo demontaż limiterów, gdy priorytetem jest maksymalna wydajność.

Oferowane do tej pory rozdrabniacze Ceron były napędzane silnikami elektrycznymi prądu stałego (DC). W porównaniu do jednostek na prąd zmienny (AC) takie rozwiązanie jest droższe, ale zapewnia wiele korzyści. Do najważniejszych należy z pewnością stały moment obrotowy w całym zakresie obrotów, a tym samym dostępność maksymalnej mocy tuż po starcie silnika. Maszyna może być więc „zasypana” odpadami i mimo to bez problemu rozpocznie pracę. Własność ta jest szczególnie przydatna w sytuacji przerabiania mniejszej ilości odpadów, ponieważ rozdrabniacz może być wtedy uruchamiany okresowo, tzn., gdy uzbiera się odpowiednia ilość materiału wsadowego. Jednocześnie przy rozruchu nie ma wysokiego poboru prądu, co przekłada się na oszczędności w opłatach za energię elektryczną. Na koszty eksploatacji wpływa również fakt, że taka maszyna – zależnie od rodzaju przetwarzanego materiału – pracuje zwykle na 30–60% mocy znamionowej. W takich zastosowaniach typowy silnik na prąd zmienny pracowałby wykorzystując ok. 70–80% swoich nominalnych osiągów i zużywał prąd o znacznie wyższej mocy. W obecnie oferowanych maszynach Ceron silniki elektryczne DC zastąpiono jednostkami AC. Nie są to jednak zwykłe silniki, ale najnowsza generacja jednostek napędowych opracowana przez firmę ABB. Dostarczane razem z kompletnym sterowaniem zapewniają właściwości użytkowe zbliżone do wcześniej stosowanych silników prądu stałego. Jednocześnie we wszystkich rozdrabniaczach Ceron pozostawiono w pełni mechaniczny układ przeniesienia napędu. W przekazywaniu momentu obrotowego z silnika na wał roboczy pośredniczy jedynie sprzęgło elastyczne i przekładnia planetarna, zapewniając bardzo wysoką sprawność, bez względu na długość okresu eksploatacji maszyny.

Tzw. „inteligentna” wanna zsypowa może automatycznie dozować materiał, zapewniając maksymalne wykorzystanie rozdrabniacza.

Proces rozdrabniania odpadów przebiega jak dotychczas. Materiał wprowadzany do leja zasypowego jest zabierany przez zęby na wale roboczym, a następnie przecinany w wyniku kontaktu z grzebieniem. Ten ostatni może być hydraulicznie odsuwany lub przysuwany do wału, pozwalając na łatwą regulację wielkości frakcji materiału wyjściowego. Podobnie jak w przypadku serii DW, standardowe wyposażenie rozdrabniaczy Ceron obejmuje system kontroli docisku grzebienia. Rozwiązanie to stanowi zabezpieczenie maszyny w przypadku dostania się do niej materiału nierozdrabnialnego. Jeśli wystąpi taka sytuacja, wówczas grzebień odchyli się, a po przekroczeniu określonej wartości dojdzie np. do zatrzymania wału roboczego i uruchomienia rewersu przenośnika taśmowego pod komorą roboczą. Ma to na celu usunięcie z maszyny kłopotliwego materiału, aby nie trafił na linię technologiczną i jej nie uszkodził. Reakcja rozdrabniacza na odchylenie grzebienia może być indywidualnie zaprogramowana w zależności od potrzeb i warunków pracy.

Limitery mają teraz inne mocowanie, które ogranicza ich „elastyczność”. Dzięki temu cały system jest trwalszy i nawet przy przetwarzaniu cięższych materiałów łatwiej uzyskać jednorodną, drobną frakcję.

Kolejne wprowadzone zmiany dotyczą tzw. limiterów, łączących zalety wydłużonych grzebieni (płóz dorozdrabniających) oraz kosza rozdrabniającego, co pozwala na uzyskanie większej jednorodności frakcji wyjściowej. W maszynach Ceron najnowszej generacji mają one nieco zmienione mocowanie, które ogranicza ich ruchy – każdy limiter pracuje obecnie w mniejszym zakresie. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie drobniejszego materiału, ale przekłada się też na wydłużenie trwałości limiterów. Ważną korzyścią jest też możliwość przetwarzania „cięższych” materiałów. Oczywiście radziły sobie z nimi również poprzednie Cerony, ale z uwagi na większą „elastyczność” limiterów istniało wyższe prawdopodobieństwo pojawienia się w rozdrobnionym materiale większych cząstek. Limitery nie są standardem, ale przygotowanie pod nie już tak, więc łatwo zastosować je nawet po pewnym okresie eksploatacji maszyny. W każdym momencie można też zdemontować limitery, np. gdy priorytetem jest wydajność rozdrabniacza.

Każdy rozdrabniacz serii Ceron może być wykorzystywany z różnymi nożami, czynność wymiany elementów roboczych ułatwia opatentowany system mocowania narzędzi Dopp­‑Lock.

Innym ciekawym i praktycznym rozwiązaniem stosowanym w maszynach Ceron najnowszej generacji jest wanna zsypowa. Występuje w przypadku mniejszych rozdrabniaczy, które mają krótszy wał i mniejszą komorę załadunkową. Umożliwia zgromadzenie „zapasu” materiału wsadowego, co jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy ładowarka musi pokonywać większe odległości. Doppstadt w konstrukcji swojego rozwiązania poszedł jednak o krok dalej. Jest ono „inteligentne”, co oznacza, że dozowanie odpadów za pomocą wanny zsypowej odbywa się nie tylko za naciśnięciem przycisku na pilocie lub panelu sterowniczym, ale może być całkowicie automatyczne. To efekt zastosowania czujników nacisku na wannę i bieżącego obciążenia wału. Dzięki temu maszyna cały czas ma co robić i nie jest potrzebny dodatkowy operator.

Każdy rozdrabniacz Ceron może pełnić funkcję rozrywarki do worków. Pozwala na to system DSD, który monitoruje obciążenie wału roboczego i w razie spadku wydajności maszyny, spowodowanej np. nawinięciem się dużej ilości folii czy sznurków, uruchamia tryb samooczyszczania. Wówczas, za pomocą sygnału świetlnego na wieżyczce kontrolnej, operator maszyny załadowczej jest informowany, aby na chwilę przerwał swoją pracę. Rozdrabniacz natomiast automatycznie wyhamowuje wał, dociska grzebień i załącza rewers. Czas trwania cyklu czyszczenia zależy od rodzaju odpadów, zazwyczaj nie przekracza kilku minut. Po jego zakończeniu, grzebień powraca do zadanego położenia, a do maszyny znów mogą być załadowywane odpady. Wpływ na wysoką uniwersalność rozdrabniaczy Ceron ma także system grzebieniowy Variomat. Pozwala on na łatwe przezbrojenie maszyny w celu innego sposobu rozdrabniania, jedynie poprzez wymianę listwy tnącej, tzn. bez konieczności zamiany całego grzebienia.

Gamę maszyn Ceron tworzy cztery modele: 206, 256, 306 i 308. W dwóch pierwszych można wybrać jeden z czterech silników pokrywających zakres mocy od 132 do 400 kW, w dwóch pozostałych silnik o mocy 315 kW albo odpowiednio 428 i 450 KM.

Karol Wójtowicz

Leave a Reply

Your email address will not be published.