Jedna maszyna, dwie możliwości

Jedna maszyna, dwie możliwości

Istnieją aplikacje, w których ze względu na dużą wilgotność materiału czy jego strukturę, przesiewacz wyposażony w bęben nie zapewnia oczekiwanej efektywności. Wtedy odpowiednim rozwiązaniem okazuje się przesiewacz z pokładem gwiaździstym, który można znaleźć w szerokiej gamie maszyn recyklingowych oferowanych przez firmę Pronar.

Pokład gwiaździsty idealnie sprawdza się przy przesiewaniu odpadów
drewnianych, w tym przypadku rozdrobnionych na maszynie Pronar MRW 1.300.

Maszyny tego typu dostępne w ofercie Pronar bazują na konstrukcji przesiewacza bębnowego. W modelu MPB 20.55 i różnych jego odmianach, tj. 20.55G i 20.55GH, można wyjąć bęben i zastąpić go pokładem gwiaździstym. Jego zasadniczą część tworzą elastyczne gwiazdy wykonane z poliuretanu, które obracając się, powodują bardzo wydajne przesiewanie trudnych materiałów, m.in. zbitych, mających tendencję do obtaczania się, a przede wszystkim mokrych (np. kompost o wilgotności powyżej 60%). Jak pokazują testy, ta technologia sprawdza się również w przypadku rozdrobnionego drewna poużytkowego (palet, płyt wiórowych itp.). Uzyskana na pokładzie gwiaździstym frakcja podsitowa jest bardzo czysta i jednorodna, dlatego takie rozwiązanie znakomicie nadaje się do przesiewania kompostu w celu produkcji wysokiej jakości polepszacza glebowego.

Pokład montowany w miejsce bębna składa się z kilkuset poliuretanowych gwiazd, które są elastyczne, co z jednej strony zapobiega ich uszkodzeniom mechanicznym, natomiast z drugiej – utrudnia przywieranie przesiewanego materiału.

Inną zaletą przesiewacza gwiaździstego jest możliwość łatwej regulacji wielkości frakcji wyjściowej. W przesiewaczu bębnowym odbywa się to znacznie trudniej, bo dany bęben ma jeden rodzaj oczek. Chcąc uzyskać materiał o innym uziarnieniu, trzeba po prostu wymienić cały element. W przypadku pokładu gwiaździstego, regulacja frakcji wyjściowej odbywa się poprzez zmianę prędkości obrotowej gwiazdek. Jest ona dokonywana bezstopniowo, za pomocą tego samego pokrętła, którym reguluje się obroty bębna. Im mniejsza prędkość, tym grubszy przesiewany materiał: większe cząstki dłużej znajdują się na pokładzie roboczym i tym samym mają więcej „okazji”, aby wpaść w odpowiednią przestrzeń między elementami roboczymi. Z kolei przy wyższych obrotach gwiazdek materiał szybciej przechodzi przez pokład, więc tylko drobniejsze cząstki zdołają się przez niego przedostać.

Pokład gwiaździsty to element zamienny z bębnami przesiewacza Pronar MPB 20.55 i wszystkich jego odmian. Maszyna jako przesiewacz bębnowy może być wykorzystywana np. w recyklingu kruszyw, natomiast pełniąc rolę przesiewacza gwiaździstego – do pracy z mokrym kompostem.
Przy wejściu na pokład znajduje się wał z nożami, który rozbija zbrylony materiał.

Wsad trafia na pokład gwiaździsty w taki sam sposób, co do bębna, czyli poprzez przenośnik taśmowy, który razem z wanną zasypową stanowią integralną, stałą cześć maszyny. Można regulować jego prędkość, a tym samym precyzyjnie dozować materiał do przesiewania. Wcześniej jednak przechodzi on przez wał z nożami zamontowany nad pokładem, odpowiedzialny z rozbrylanie materiału i jego lepsze rozłożenie na gwiazdach. Jeśli maszyna ma być wykorzystywana np. do odpadów drzewnych, noże można łatwo zdemontować.

Przesiewacz bębnowy MPB 20.55, do którego przewidziany jest pokład gwiaździsty, występuje zarówno w wersji spalinowej, jak również elektrycznej. Ten wybór dotyczy jednak wyłącznie odmiany z podwoziem kołowym – gąsienicowa (MPB 20.55G) może być tylko z silnikiem spalinowym. Maszyna na gąsienicach występuje natomiast jeszcze w wersji z układem poziomowania elementu przesiewającego (oznaczenie GH), który umożliwia pracę na nierównym terenie.

Obracające się gwiazdy wstrząsają materiał i tym samym zapewniają większą skuteczność przesiewania.

Zastosowanie pokładu gwiaździstego w miejsce bębna nie wiąże się z koniecznością wykonywania jakichkolwiek przeróbek. Poza tym można go wykorzystywać również w starszych przesiewaczach bębnowych Pronar, a tym samym zwiększyć ich uniwersalność.

Karol Wójtowicz

Leave a Reply

Your email address will not be published.