Oferta BAX bogatsza o przesiewacze Zemmler

Oferta BAX bogatsza o przesiewacze Zemmler

Firma BAX na początku swojej działalności specjalizowała się głównie w sprzedaży i obsłudze maszyn budowlanych, ale od blisko ośmiu lat koncentruje się na branży komunalnej. W ubiegłym roku do jej oferty dołączyły przesiewacze Zemmler, dzięki czemu stała się kompleksowym dostawcą specjalistycznych rozwiązań przeznaczonych dla sortowni, zakładów przetwarzania odpadów czy zakładów recyklingowych.

Zemmler stosuje technologię podwójnych bębnów przesiewających, która pozwala na jednoczesne wyodrębnienie trzech frakcji. W ofercie znajdują się maszyny stacjonarne, mobilne (na podwoziach kołowych i gąsienicowych) oraz na ramie podhakowej.Wybór niemieckiej marki Zemmler nie był przypadkowy. W ofercie BAX znajdują się już niemieckie maszyny przeładunkowe Sennebogen oraz rozdrabniacze, separatory i kruszarki firmy Arjes, również niemieckiej. Zdaniem przedstawicieli BAX, doświadczenie i osiągnięcia technologiczne w branży recyklingowej rodzinnego przedsiębiorstwa Zemmler należą do największych w Europie. BAX zawsze dążył do tworzenia oferty złożonej z nowoczesnych i wydajnych maszyn o najwyższej jakości, dlatego – chcąc utrzymać określone standardy – zdecydował się właśnie na markę Zemmler. Firma ta ma wąską specjalizację, ponieważ skupia się wyłącznie na przesiewaczach. To jeszcze jeden ważny argument przemawiający za nawiązaniem współpracy. BAX reprezentuje tylko specjalistyczne firmy, które w swoich dziedzinach zajmują czołowe pozycje.

Zemmler produkuje sita od kilkudziesięciu lat. Z roku na rok cieszą się one coraz większą popularnością, dlatego kilka miesięcy temu została uruchomiona druga fabryka – również w Niemczech. Gama oferowanych maszyn jest bardzo szeroka. Rozpoczyna się od niewielkich sit wyposażonych w bębny o długości 1.600 mm, które zapewniają wydajność do 30 m3/h. Wypełniają one bardzo ważną niszę, ponieważ przeważająca część konkurentów skupia się na większych przesiewaczach, z co najmniej 2-metrowymi bębnami. Ofertę zamykają sita o długości bębna wynoszącej 7,5 m. Zapewniają one wydajność nawet 280 m3/h, dzięki czemu z powodzeniem można je ustawiać w ciągach technologicznych największych zakładów.

Jeden przesiewacz może być wykorzystywany do pracy z różnymi materiałami wsadowymi - pozwala na to zmiana perforacji bębna, poprzez wymianę tzw. ekranów z oczkami o wielkości i kształcie dostosowanymi do konkretnego zadania.Kolejną cechą wyróżniającą produkty Zemmler są innowacyjne rozwiązania. Jako jedna z niewielu, firma oferuje bowiem maszyny, które przesiewają materiał wsadowy na trzy frakcje. Wynika to z zastosowania dwóch bębnów (jednego w drugim), pozwalających na jednoczesne wyodrębnienie dwóch frakcji nadsitowych (większej i mniejszej) oraz jednej podsitowej.

Inne ciekawe rozwiązanie dotyczy samej budowy sit bębnowych, co umożliwia łatwą zmianę sposobu wykorzystania maszyny nie poprzez wymianę całego bębna, a jedynie tzw. ekranów z oczkami o wielkości i kształcie dostosowanymi do konkretnego zadania. Takie „przezbrojenie” przesiewacza jest szybkie, łatwe i nie wymaga angażowania np. ładowarki teleskopowej. Ważną korzyść przyjętej technologii stanowią również znacznie niższe koszty eksploatacji takiego przesiewacza, bo cena zakupu kompletu ekranów jest dużo mniejsza niż w przypadku całego bębna roboczego.

Model Multi Screen MS 1600  to najmniejsza maszyna dostępna w gamie przesiewaczy mobilnych oferowanych przez firmę Zemmler.  Ma masę własną wynoszącą tylko 3,5 tony  i zapewnia wydajność do 30 m3/h.Firma Zemmler do swoich maszyn oferuje też napęd hybrydowy. Polega on na zastosowaniu w jednym przesiewaczu dwóch silników, tj. spalinowego i elektrycznego. Takie rozwiązanie gwarantuje większą uniwersalność sprzętu i obniża koszty jego eksploatacji. Przesiewacz wyposażony w dwa źródła napędu może być z powodzeniem wykorzystywany na otwartym terenie z dala od zabudowań, a tym samym bez dostępu energii elektrycznej (np. przy karczowaniu lasu pod drogę). Doskonale sprawdza się również wewnątrz pomieszczeń, gdzie maszyna z silnikiem wysokoprężnym wymagałaby montażu odciągu spalin. Z drugiej strony, jeśli istnieje możliwość „podpięcia” maszyny do sieci elektrycznej, koszty jej eksploatacji są znacznie mniejsze (niższa cena energii elektrycznej w porównaniu do ON, brak przeglądów silnika elektrycznego).

Duża rozpiętość rozwiązań oferowanych przez firmę Zemmler (pod kątem wydajności, dostępnych technologii przesiewania czy napędu) pozwala sprostać oczekiwaniom różnych klientów. Dotyczy to wielkości firm, do których są kierowane, jak również rodzaju separowanego materiału. Mogą to być bowiem nie tylko zmieszane odpady komunalne, zielone, kompost czy zrębka drzewna, ale także kruszywa, materiały porozbiórkowe itp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.