Międzynarodowa konferencja Innowacyjne Eco-Miasto

Międzynarodowa konferencja Innowacyjne Eco-Miasto

W dniach 8-9 listopada br. w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja „Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”. Została zaplanowana jako międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu. Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze. Wydarzenie łączy w sobie trzy formuły:

  • konferencyjną, obejmującą wystąpienia i dyskusje ekspertów oraz pytania i komentarze do wypowiedzi ekspertów przedstawione przez uczestników,
  • tzw. case studies, w której zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego będą moderować spotkania w mniejszych grupach osób zainteresowanych osiągnięciami miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych,
  • wystawową, w trakcie której Organizatorzy i Partnerzy Konferencji zaprezentują materiały nawiązujące do idei innowacyjnych miast.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe informacje są dostępna na stronie: http://gridw.pl/innowacyjneecomiasto

Leave a Reply

Your email address will not be published.