Konferencja regionalna „Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami”

Konferencja regionalna „Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami”

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi gruntowną zmianę. U podstaw tych przeobrażeń leży m.in. potrzeba dostosowania go do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Już dziś, by stać się konkurencyjnymi na rynku, zarządzający regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych powinni myśleć o ich rozbudowie i modernizacji. Stąd pomysł, by zorganizować konferencję, która swą merytoryką obejmowałaby aspekty zarówno prawne tego zagadnienia, jak i praktyczne czy finansowe. Jak bowiem można przypuszczać, wiele tych zmian będzie wiązało się z nakładami. Jak je ograniczać, optymalizować? Na tego typu pytania będzie można znaleźć odpowiedź podczas Konferencji regionalnej „Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami”, którą zaplanowano na 4 czerwca br. w Lublinie. Ponadto zostaną poruszone tematy osiągania wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu oraz możliwości zagospodarowania frakcji kalorycznej.

Do grona prelegentów zostali zaproszeni eksperci z branży gospodarki odpadami, instytucji finansujących, prawnicy oraz praktycy. Ich wykłady, a także dyskusje mają stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie organizacji i funkcjonowania optymalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Lubelszczyzny. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli woj. lubelskiego – zarówno gmin i ich związków, firm zajmujących się odbiorem bioodpadów, jak i eksploatatorów zakładów, w których można je przetwarzać.

Więcej informacji:

Katarzyna Terek
EKORUM
Tel. 61 67 00 965
k.terek@ekorum.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.