Pronar uruchomił poligon testowy

Pronar uruchomił poligon testowy

Choć od otwarcia Centrum Wystawowego minęło dopiero kilka miesięcy, Pronar może się już szczycić kolejną ważną inwestycją. W miniony piątek 17 września, w ramach 58. zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, firma z Narwi zainaugurowała działalność strefy pokazów dynamicznych, pełniącej jednocześnie funkcję poligonu testowego produkowanych maszyn recyklingowych. Nowa inwestycja jest zlokalizowana w Siemiatyczach, tuż obok Centrum Wystawowego. Tworzy ją ponad 2-hektarowy utwardzony teren, na którym są ustawione zarówno pojedyncze maszyny, jak również zestawy tworzące mobilne ciągi technologiczne przystosowane do przetwarzania konkretnych rodzajów odpadów. Poligon obejmuje też plac kompostowy umożliwiający sprawdzanie i oglądanie podczas pracy przerzucarki Pronar MBA 4512g.

Mobilne rozdrabniacze wolno- i szybkoobrotowe oraz przesiewacze bębnowe można zobaczyć w zastosowaniu np. z betonowym gruzem, odpadami drewnianymi oraz wielkogabarytowymi czy też oponami. Uzyskane dzięki działaniu tych maszyn frakcje mogą być hałdowane za pomocą mobilnych przenośników taśmowych lub trafiać do kontenerów, transportowanych następnie przyczepami hakowymi Pronaru, których pracę również można obserwować na siemiatyckim poligonie.

Na poligonie testowym będą też przeprowadzane szkolenia z obsługi i eksploatacji maszyn. Miejsce to stanie się również efektywnym narzędziem promocji, ponieważ umożliwia Pronarowi prezentację pełnej oferty maszyn recyklingowych. W przeciwieństwie do imprez targowych, gdzie czas zwiedzania i przestrzeń wystawiennicza są ściśle limitowane, strefa pokazów dynamicznych w Siemiatyczach zapewni gościom możliwość spokojnego, nieograniczonego w czasie zapoznania się z całą ekspozycją. Ma to duże znaczenie, gdyż zakup maszyn recyklingowych często wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi, dlatego nabywcy powinni mieć pełne przekonanie, że dana maszyna (lub zestaw maszyn) dokładnie spełni ich oczekiwania. Więcej informacji w Technice Komunalnej nr 5/2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.